تعداد بازدید: 2958

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 22 تير 1385-0:0

مرد عنکبوتي

حمله عنکبوت ها به کجوري هاعده ای را روانه بیمارستان کرده است.


مدت زمانی است که انواع مختلف عنکبوت ها زندگی مردم روستاهای کندلوس و حومه را تحت تاثیر خود قرار داده اند. این حشرات موذی عده ای را براثر گزش مورد آسيب قرار داده و روانه بیمارستان و یا سایر مراکز درمانی کرده اند.

 با وجود اعتراضات مردم مناطق یاد شده به خانه های بهداشت واقع در محل سکونت شان، هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

محمدحسین ملایی کندلوسی - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir