تعداد بازدید: 2834

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 22 تير 1385-0:0

آن گاه که پايم لغزيد

يك دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران كه در حال انجام عكاسي بود، در درياي خزر غرق شد.


 

 بعد از ظهر روز دوشنبه 19 تيرماه، دو تن از دانشجويان دانشگاه مازندران جهت تفريح به ساحل درياي خزر كه در حد فاصل خوابگاه «نواب» تا يك «مجتمع تفريحي» واقع شده‌ است، مراجعه كردند.

در اين حال يكي از اين دو تن به هويت «مهرورز» با رفتن داخل آب دريا اقدام به عكاسي از دانشجوي همراهش كرد كه ناگهان بر اثر سرخوردگي به دليل خفگي در دريا غرق شد.

مهندس حسين پور، معاون دانشجويي دانشگاه مازندران با تاييد مرگ اين دانشجو بر اثر غرق شدگي در درياي خزر گفت: عليرغم اين كه دانشگاه بنا به دلايلي از ارايه خوابگاه و ترم تابستاني به دانشجويان خودداري مي‌كند، تعدادي از آنها با موافقت معاون آموزشي به دليل داشتن پروژه مي‌توانند در خوابگاه بمانند كه دانشجوي متوفي يكي از آنها بود و تا شهريورماه مهلت داشت، درسش را به اتمام برساند.

وي، بي‌احتياطي متوفي را علت وقوع اين حادثه دانست و افزود: اين دانشجو به نام «مهرورز» به همراه يكي از دوستان دانشجويش غروب روز دوشنبه براي تفريح به ساحلي مراجعه كردند كه جزو مناطق ممنوعه بوده است و سنگ چين‌ها و سيم خاردارهاي اطراف ساحل اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد.

مهندس حسين‌پور تأكيد كرد: متاسفانه اين فرد بر اثر سر خوردن پايش حين عكاسي جان خود را از دست داد.

معاون دانشجويي دانشگاه مازندران، با آرزوي صبر جميل براي خانواده اين دانشجو، دانشگاه را در فوت وي مقصر ندانست و تصريح كرد: اين حادثه در خارج از محيط دانشگاه و خوابگاه رخ داده است.(isna)    ©2013 APG.ir