تعداد بازدید: 2708

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 22 تير 1385-0:0

بازهم ما واین عدد ورقم لعنتی!!

يادداشتي از:دکتر احمد سیف، مدرس اقتصاد دانشگاه لندن


بعضی از دوستان فکر می کنند که سیاست پردازان ما با نظریه های اقتصاد مدرن زیاد آشنا نیستند وبه همین خاطر تصمیم های گاه عجیب وغریب می گیرند. من ولی فکرمی کنم مشکل در جای دیگری ست.!
به گفته مدیرعامل شرکت متروی تهران، مترو روزانه « 400ميليارد تومان در مصرف سوخت و 200 ميليارد در وقت صرفه جويي مي‌كند
خوب انشاالله مبارک است:
همین طور سردستی، صرفه جوئی سالانه می شود 219.000.000.000.000 تومان یا اگر دلار 915 تومان باشد، چیزی حدود 240.000.000.000 دلار که الان که دلارهای نفتی ما زیاد شده می شود درآمد نفتی ما برای بیش از 4 سال.
من میگم در همه شهرهای بزرگ مترو بکشیم وبعد این صرفه جوئی ها را به صورت نقدی بدهیم به مردم که هر طور که دوست دارند هزینه کنند. از همین یک قلم، می شود به هر ایرانی سالی بیش از 3500 دلارسوبسید نقدی داد که از درآمد سرانه ما بیشتر است!
مجسم کنید اگرمتروی تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان در مجموع باعث همین قدر صرفه جوئی درمصرف سوخت و وقت بشود، آن وقت درآمد سرانه ما ایرانی ها، بدون هیچ دردسر وزحمتی سالی 7000 دلار بیشتر می شود!!
من فکر می کنم این ضرب وتقسیم هام یک اشکال اساسی دارند.....
خودم نمی دونم گیرکارم کجاست، شما می دونین؟ (niaak)


    ©2013 APG.ir