تعداد بازدید: 3089

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 25 تير 1385-0:0

انتخابات؛ هر دو سال يك بار

مديركل انتخابات وزارت كشور در ساري گفت:بر اساس طرح جديد ما، فردي كه مي‌خواهد نامزد رياست جمهوري شود بايد تائيديه‌هايي را ارايه كند كه يكي از آنها تاييديه از سوي ‪ ۳۰‬نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بيست استان كشور است.


مديركل انتخابات وزارت كشور از تدوين و نهايي شدن لايحه جامع قانون انتخابات در وزارت كشور خبر داد.

"علي اصغر كارانديش " امروز در جمع فرمانداران و مديران كل انتخابات استانداريهاي تهران ، قم ، سمنان ، گلستان و مازندران در ساري گفت: اين لايحه در وزارت كشور آماده شده‌و بزودي به هيات دولت ارسال مي‌شود.

وي افزود: تغييراتي كه دراين قانون انجام شده شامل برگزاري همزمان انتخابات خبرگان با مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري با شوراهاي اسلامي است.

وي اضافه كرد: با تصويب نهايي اين لايحه درمجلس و شوراي نگهبان، از اين پس، هر دو سال يكبار انتخابات در كشور برگزار مي‌شود.

وي ادامه داد : يكي از موارد جديد دراين قانون ثبت نام راي‌دهندگان و دادن كارت شركت در انتخابات به آنها پيش از آغاز راي‌گيري است.

كارانديش ادامه داد: دراين قانون مقرر شده، هر شعبه اخذ راي تا هزار نفر را پذيرش كند و انتخابات به صورت منطقه‌اي برگزار مي‌شودو هر فرد راي دهنده مي‌تواند حداكثر دو نفر نماينده داشته باشد.

وي افزود: از شرايط نامزد شدن دراين قانون شرايط سني است كه براي انتخابات رياست جمهوري ، خبرگان و مجلس شوراي اسلامي حداقل ‪ ۳۰‬سال و براي شوراهاي روستايي ‪ ۲۵‬سال و براي راي‌دهندگان ‪ ۱۸‬سال تعيين شد.

مديركل انتخابات وزارت كشور ادامه داد: مدرك تحصيلي براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري حداقل كارشناسي ارشد و براي مجلس شوراي اسلامي كارشناسي پيش بيني شده است.

وي گفت : براي نامزدي درانتخابات رياست جمهوري يكي از مواردي كه درقانون جديد آمده اين است كه فردي كه مي‌خواهد نامزد رياست جمهوري شود بايد تائيديه‌هايي را ارايه كند كه يكي از آنها تاييديه از سوي ‪ ۳۰‬نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بيست استان كشور است.

وي افزود: ضمن اينكه نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد از تعدادي قضات و نخبگان و دانشگاهيان نيز تائيديه ارايه كند.

كار انديش ياد آورشد: از ديگرمواردي كه دراين لايحه آمده موضوع تبليغات و هزينه‌هاي تبليغاتي است كه بايدنامزد انتخابات درآمد و هزينه‌هاي تبليغات خود را ثبت و درصورت لزوم به دستگاه‌هاي مسوول درخواست‌كننده ارايه‌كند.

وي ادامه داد: در اين قانون پيش بيني شده است كه تبليغات نامزدها ساماندهي مي‌شود.

وي خاطرنشان ساخت : براي تخلفات انتخاباتي نيز جرائمي متناسب بانوع جرم در قانون جديد پيش بيني شده است.(irna)    ©2013 APG.ir