تعداد بازدید: 3243

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 25 تير 1385-0:0

"لپو" پر

"لپو" در خطر خارج شدن از فهرست جهاني تالاب‌هاست.


احداث بندر اميرآباد كنار تالاب "لپو" در منطقه ميانكاله سبب شده است تا سال‌هاي اخير به ميزان قابل توجهي از تعداد پرندگان اين تالاب كاسته شود كه اين خود به معناي خطر حذف اين تالاب از فهرست بين‌المللي است.
 
تالاب بين‌المللي ميانكاله در بخش شرقي خليج‌ گرگان قرار دارد كه هر ساله مأواي بيش از 220 گونه پرنده آبزي، كنار آبزي و خشك‌زي ساكن و مهاجر است كه 80 درصد  از اين تعداد به تالاب آب شيرين لپو مي‌آيند، اما به‌نظر مي‌رسد احداث بندر كنار اين تالاب تاثيرات منفي زيادي بر اكوسيستم اين منطقه به وجود آورده است.
علي ابوطالبي، مدير روابط عمومي اداره كل محيط زيست بهشهر و پرنده‌شناس گفت:«تا سال‌هاي قبل 50 تا 60 هزار پرنده به تالاب مي‌آمدند كه طبق سرشماري ما پارسال تعداد آنها به دو هزار قطعه رسيده است و با توجه به اينكه تالاب‌هاي بين‌المللي براي باقي ماندن درفهرست جهاني بايد حداقل 20هزار قطعه پرنده را در خود جاي دهند، ممكن است اين تالاب از فهرست جهاني خارج شود.»
 
 وي در اين رابطه تصريح كرد:«تا ده سال ديگر قرار است ظرفيت بارگيري بندر اميرآباد ميانكاله 10 برابر اكنون شود و تعداد اسكله‌ها هم به 12 عدد برسد كه اين خود آلودگي‌هاي زيادي به‌وجود مي‌آورد كه بايد افزايش جمعيت منطقه بر اثر شهرك‌سازي و ساخت جاده ساحلي بندر را به آن افزود.»
 
ابوطالبي با بيان اين نكته كه در تمام دنيا براي حفظ اكوسيستم منطقه، محدوده ضربه‌گير براي احداث بنادر تعريف مي‌شود ولي در احداث اين بندر به اين مهم توجهي نشده است، ادامه داد:«حداقل فاصله منطقه ضربه‌گير 500 تا هزار متر است كه در احداث اين بندر توجهي به آن نشده است و آلودگي هوا بر اثر سوخت كشتي‌ها و ريختن روغن كشتي‌ها درآب تاثيرات مخربي روي اكوسيستم منطقه گذاشته است.»
 
تالاب لپو يكي از 21 تالابي محسوب مي‌شود كه از ايران در فهرست جهاني تالاب‌ها ثبت شده است و از سال 1353 يكي از نمايندگان ايران در اين فهرست محسوب مي‌شود.
 
مدير روابط عمومي اداره محيط‌ زيست بهشهر در رابطه با تبعات خارج شدن نام لپو از فهرست جهاني تالاب‌ها گفت:«شكنندگي اكوسيستم اين تالاب سبب مي‌شود تا وجهه ايران در توجه به   محيط زيست در مجامع جهاني تخريب شود و مردم هم نتوانند از منابع اقتصادي‌اي كه اين تالاب‌ براي آنها فراهم مي‌كند، استفاده كنند.»  
از طرف ديگر جاده ساحلي بندر امير آباد چسبيده به فنس‌هاي ميانكاله ساخته مي‌شود و تاكنون كسي نتوانسته به مسئولان بندر معترض شود. آنان مي‌گويند طبق قانون زمين را خريداري كرده‌ايم و اجازه داريم هر جايي جاده بكشيم. مردم محلي نيز زمين‌هايشان را مي‌فروشند و مناطق يكي پس از ديگري تغيير كاربري پيدا مي‌كند.(chn)


    ©2013 APG.ir