تعداد بازدید: 2794

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 25 تير 1385-0:0

روزي 2500 تومان ناقابل!

روزانه براي هر دانش آموز در مازندران 25 هزار ريال هزينه مي شود.


عباسپور -معاون آموزش نظري و مهارتي سازمان آموزش و پرورش مازندران- افزود: سال تحصيلي آينده سال گروه هاي آموزشي نامگذاري شده است و در اين رابطه هدف بايد كيفيت بخشي به گروه هاي آموزش باشد. وي اضافه كرد: بهترين راه توسعه و مشاركت، اتصال بين صف و ستاد است كه گروه هاي آموزشي باعث اتصال صف و ستاد خواهند شد.(khorasannews)


    ©2013 APG.ir