تعداد بازدید: 2058

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 26 تير 1385-0:0

تاكسي...لطفا"بلوار محمديان!

براي تجليل از نام‌آوران ، قهرمانان و پهلوانان كشور درشهر ساري يكي از بلوارهاي مركز استان به نام "عسگري محمديان " نايب قهرمان كشتي جهان و المپيك نامگذاري شد.


 همچنين درشهر سورك يكي از خيابان هاي اين شهر به نام جهان پهلوان تختي نامگذاري شده است.


    ©2013 APG.ir