تعداد بازدید: 2971

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 26 تير 1385-0:0

يک تپه اشكاني در زمين دانشگاه علم و صنعت دماوند کشف شد

فاطمه علي اصغر


مسئولان اجرايي تاسيس شعبه جديد دانشگاه علم و صنعت در دماوند هنگامي که بولدوزر ها زمين را هموار مي کردند، به تپه اي که کارشناسان قدمت آن را اشکاني تعيين کرده اند، برخوردند.
اکنون قرار است كاوش اضطراري در اين محوطه آغاز شود .
 
زماني كه پروژه تاسيس شعبه جديد دانشگاه علم و صنعت در دماوند در حال اجرا بود ، تيغ بولدوزرهايي كه به منظور هموار كردن زمين اين محوطه در حال فعاليت بودند به طور اتفاقي با تپه اي تاريخي برخورد کرد و مسئولان اجرايي ساخت و ساز را بر آن داشت تا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران را در جريان اين موضوع قرار دهند.
  به دنبال حضور مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در محوطه ، تاريخي بودن تپه تاييد و مشخص شد قدمت آن به دوره اشکاني مي رسد. سپس مقرر شد كاوش اضطراري اين تپه تاريخي با اعتباري در حدود 35 ميليون تومان آغاز شود .
 « محمد رضا نعمتي »،  باستان شناس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران كه قرار است مسئوليت كاوش اين تپه اشكاني را به عهده بگيرد، مکان كشف اين تپه تاريخي را روستاي «دلميران » در  دماوند عنوان کرد و افزود :« اطلاع به موقع مسئولان دانشگاه علم و صنعت كه در حال حاضر همكاري مناسبي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران دارند، باعث شد اقدامات اوليه براي تهيه طرح مرمت اضطراري اين تپه به سرعت آغاز شود .»
 وي اين تپه را يك گورستان تاريخي دانست كه سازه هاي معماري آن قابل مشاهده است.
 به گفته نعمتي در حال حاضر پروژه تاسيس شعبه جديد دانشگاه علم و صنعت در مکان کشف اين تپه کاشاني متوقف شده است .
 نعمتي اطلاعات بيشتر در زمينه شناسايي اين تپه تاريخي را به پس از كاوش موکول كرد.
 هم اکنون  به منظور حفاظت از اين تپه تاريخي تدابير امنيتي در منطقه اعمال مي شود.(chn)


    ©2013 APG.ir