تعداد بازدید: 3730

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 28 تير 1385-0:0

اقتصادایران و اکسیژن نفت!

يادداشت اقتصادي از:دکتر احمد سيف،استاد مازندراني دانشگاه لندن.


درروزنامه دنياي اقتصاد(http://www.donya-e-eqtesad.com/85-04-27/master0427.htm) دیدم که آمار تجارت خارجی ایران رابرای دوره 1368-1384 منتشر کرده اند.

به سرم زد که اندکی «شیطنت» بکنم. آمدم درآمدهای ایران از نفت وگاز را گذاشته ام یک طرف و تفاوت کل واردات و صادرات غیر نفتی را هم گذاشته ام در سوی دیگر، نتیجه همین نموداری شد که ملاحظه می کنید.

جالب این که از 1378 با یک استثنا، همواره با افزایش درآمدهای نفتی، کسری تجارتی ما- به تعریفی که به دست داده ام- هم هرسال بیشتر شده است. همین طور سردستی، کسری تجارتی ما در 1383 ( یعنی تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی ما به میزان 30.7میلیارددلار) نزدیک به 3 برابر کل درآمدهای ایران از صدور نفت و گاز در سال 1368 بوده است!

من هم می دانم که سال 1368 به عنوان سال پایه سال مناسبی نیست. چون ایران تازه ازجنگ خانمانسور خلاص شده بودولی به گمان من، آن چه که این ارقام نشان می دهد به شدت نگران کننده است. ما فقط در دوسال 1383-84 نزدیک به 60.5 میلیارد دلار کسری تراز تجارتی داشته ایم. البته برای کل این دوره، میزان واردات به ایران نزدیک به 346میلیارددلار بود.

 در کنارش البته نزدیک به 72 میلیارد دلار هم صادرات غیر نفتی داشتیم و بقیه- 274 میلیارد دلار راهم با نفت خداداد و دلارهای نفتی تامین مالی کردیم. البته می دانم که این روزها بازار نفت داغ است و خیلی هم و ما هم از خیرسر این بازاری که دارد « می سوزد» دلارهای بادآورده نفتی بیشتری داریم که به این ترتیب به آتش بزنیم، ولی آیا کسی اندیشیده است که وقتی افزایش بهای نفت- دیریازرود-به رکود دراقتصاد جهانی بیانجامد- که می انجامد(دیرو زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد) ورکود اقتصاد جهانی بازارنفت را متزلزل کند، آن وقت برای تامین مالی این کسری ترازی که روبه رشد است در این اقتصادی که با اکسیژن نفت نفس می کشد، چه باید بکنیم؟(niaak)©2013 APG.ir