تعداد بازدید: 3233

توصیه به دیگران 1

شنبه 31 تير 1385-0:0

ناطق نمي آيد

«على اكبر ناطق نورى» گفت: «همان طور كه پس از دوم خرداد ۷۶ اعلام كردم در هيچ انتخاباتى از جمله انتخابات آتى مجلس خبرگان رهبرى كانديدا نخواهم شد.»


وى درباره كانديداتورى زنان در انتخابات خبرگان گفت: «از نظر قانون منعى براى كانديداتورى زنان در انتخابات خبرگان رهبرى نيست و تنها لازم است افراد مجتهد و كارشناس باشند. اعضاى مجلس خبرگان بايد توانايى تشخيص ولى فقيه را داشته باشند، بنابراين فرقى ندارد اجتهاد را زنان داشته باشند يا مردان و افراد معمم يا غيرروحانى.»

 ناطق نورى درباره حضور كارشناسان مسائل سياسى، اقتصادى و... نيز در مجلس خبرگان گفت: «نياز به تخصص فقهى در مجلس خبرگان بيشتر است و قطعاً اولويت اول با افراد مجتهد و كارشناسان اسلامى است.»(isna)    ©2013 APG.ir