تعداد بازدید: 3363

توصیه به دیگران 1

شنبه 31 تير 1385-0:0

60 از 160

مديركل حفاظت محيط زيست مازندران گفت : از مجموع ‪ ۱۶۰‬گونه پستانداران موجود در كشور ‪ ۶۰‬گونه در اين استان زيست مي‌كنند.


" رسول اشرفي پور" افزود:
اكنون بسياري از پرندگان و پستانداران نظير شوكا، مرال، پلنگ و خرس در جنگل‌هاي مازندران زندگي طبيعي داشته و به حفاظت كامل نياز دارند.

وي با اشاره به افزايش جمعيت گوزن زرد ايراني گفت: در سال ‪ ۶۲‬تعداد اين گوزن در دشت ناز ساري شش راس بود كه اكنون به ‪ ۶۰‬راس افزايش يافت.

وي تصريح كرد : شش راس از اين نوع گوزن به جزيره " اشك " واقع در درياچه اروميه منتقل شد و جمعيت اين تعداد اكنون به ‪ ۳۰۰‬راس رسيده است.

وي اظهار داشت : در زمان حاضر ‪ ۲۹‬كانون در مازندران تحت عنوان پناهگاه حيات وحش، بوستان ملي و اثر طبيعي ملي به وسعت ‪ ۵۵۰‬هزارهكتار، تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد.

به گفته اشرفي‌پور، وسعت اين پناهگاهاي حيات وحش، ‪ ۲۲‬درصد سطح استان را شامل مي‌شود.

مديركل حفاظت محيط زيست مازندران يادآور شد : مطالعات تفصيلي ‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هكتار از ذخيرگاه ميانكاله انجام شده ودر صدد هستيم نواحي فعاليت‌هاي نزديك به طبيعت، مناطق گردشگري و آموزشي را مشخص كنيم.

اشرفي پور ادامه داد : همچنين در نظر داريم درياچه ولشت و گلستانك رابه عنوان بوستان ملي و اثر طبيعي ملي حفظ كرده تا در اختيار نسل‌هاي بعدي قرار گيرد.

مديركل حفاظت محيط زيست مازندران گفت : براساس آخرين سرشماري در سال گذشته، جمعيت وحوش در ‪ ۱۱‬منطقه شكار ممنوع اين استان افزايش چشمگيري‌داشته است.(irna)    ©2013 APG.ir