تعداد بازدید: 2007

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 3 مرداد 1385-0:0

پـيش نمازي به وزارت آموزش و پرورش رفت

مديركل ساروي صدا وسيماي مركز فارس،معاون پرورشي و تربيت بدني وزير آموزش و پرورش شد.


مراسم معارفه باقر پيش نمازي ديروز برگزار شد و وي طي حكم فرشيدي-وزير آموزش و پرورش-معاونت تازه احيا شده پرورشي شد.

پيش نماز زاده پيش از مديركلي صدا وسيماي فارس،قائم مقام صدا وسيماي مازندران و مديركل آموزش و پرورش مازندران(دوره هاشمي رفسنجاني)بود.وي جزو نيروهاي قديمي راست سنتي در مازندران است.    ©2013 APG.ir