تعداد بازدید: 1933

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 4 مرداد 1385-0:0

مشاركت با ناطق

در جلسه اي دبيران استان هاي حزب مشاركت، محمدرضا خاتمي دبير كلي اين حزب از ديدار اخير سران این حزب با علي اكبر ناطق نوري خبر داد .


 وي در اين جلسه گفت : پس از فشارهايي كه بر حزب در خصوص بيانه تحولات هسته اي ، وارد شد ، تصميم گرفتيم ، ديدگاههاي خود را با افراد مؤثري سياسي مطرح سازيم كه در اين زمينه دوبار با آقايان هاشمي و روحاني ، يك بار با اقايان خاتمي ، عزت ا... سحابي ، كروبي ، معين و جناب آقاي ناطق نوري ديداري انجام شد .

دبير كل حزب مشاركت در مورد ديدار با علي اكبر ناطق نوري گفت : به ايشان گفتيم جبهه مشاركت با اين اقدام مي خواهد نشان دهد كه در مسايلی مانند مسايل هسته اي با منافع ملي و سرنوشت تك تك شهروندان ارتباط دارد فعالانه وارد عمل مي شود .

خاتمي افرزود: در اين ديدار اهميت پرونده هسته اي و وضعيت خطير كشورو موضع حزب مطرح شد .

محسن ميردامادي رييس كميسيون خارجي جبهه مشاركت نيز گفت : در صورت نپذيرفتن پكيج پيشنهادي اروپا از سوي ايران به احتمال قوي تصويب قطعنامه اي شديد تر از قطعنامه پيشين عليه ايران وجود دارد و همچنين قريب به یقین هم در مورد آن جدي شده بحث فصل هفتم منشور و راضي شدن روسيه و چين به خواست آمريكا و اروپا خواهد بود .

اين دو نفركه در ديدار با علي اكبرناطق نوري حضور داشتند ، از مباحث مطرح شده از سوي وي ، اشاره نكردند.(arefnews)    ©2013 APG.ir