تعداد بازدید: 2003

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 4 مرداد 1385-0:0

افغاني به خانه ات برگرد!

رييس دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري مازندران در نامه‌اي از سازمان بازرگاني اين استان خواست از به كارگيري اتباع كشورافغانستان امتناع كند.


" نازنين ناطقي"  گفت : براساس قانون ، به كارگيري اتباع كشور افغانستان كه فاقد پروانه كار از وزارت بازرگاني هستند ممنوع است و اگر يك واحد صنفي مبادرت به اين كار كند پروانه آن واحد باطل خواهد شد.

وي افزود : از سازمان بازرگاني استان خواسته شده تا به مجامع امورصنفي اعلام كند اتباع افغانستاني فاقد پروانه اشتغال را بكارنگيرند.

درحال حاضر حضور اتباع كشورافغانستان درهشت شهرستان نور ، محمود آباد ، بابلسر ، آمل ، تنكابن ، رامسر ، چالوس و نوشهر ممنوع است.

حدود پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬تبعه كشور افغانستان در استان مازندران حضور دارند.

ممنوعيت حضور اتباع افغانستان درشهرستانهاي استان مازندران درحالي است كه حضور با مجوز يا غيرمجوز اين عده را دراين شهرستانها مشاهده مي‌كنيم.(irna)    ©2013 APG.ir