تعداد بازدید: 2420

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 مرداد 1385-0:0

جوادي آملي:باجام‌جهاني مردم را سرگرم كردند تا به لبنان حمله كنند

آيت الله جوادي آملي:اگر مسلمانان و نيروهاي رزمي جهان حزب‌ا... را ياري كنند شر اين غده سرطاني (اسرائيل) از خاورميانه كنده مي‌شود.


آيت‌ا... جوادي‌آملي گفت: قرآن در جايي كه چنين انسان‌هايي را درنده مي‌نامد فحش نمي‌دهد‌، هيچ چيز جلوي درندگي استكبار و صهيونيست را نمي‌گيرد زيرا آنها حيوان و درنده‌خو هستند. اما تا كي شيوخ خليج فارس بايد خواب باشند، اگر اين قيام ملت‌ها نبود اين حمايت‌هاي آبكي هم ظاهر نمي‌شد.

اين استاد حوزه علميه قم در ادامه به بازي‌هاي جام‌جهاني اشاره كرد و يادآور شد: آنان از يك سو مردم جهان را سرگرم اين بازي‌ها كرده و از سوي ديگر توطئه‌حمله به لبنان را طراحي كردند.(isna)    ©2013 APG.ir