تعداد بازدید: 2541

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 23 مرداد 1385-0:0

اولين استاندار بعد از انقلاب مازندران از چهاردانگه بازديدكرد!

ابوطالب شفقت، ديشب در بازديد از منطقه محروم چهاردانگه ساري اظهار داشت: براي توسعه روستاها بايد صنايع تبديلي را توسعه دهيم و تا حد توان براي پيگيري امور روستاها تلاش كنيم.


farsnews ادعاكرد:شفقت، اولين استاندار مازندران است كه پس از پيروزي انقلاب در جمع مردم منطقه محروم چهاردانگه ساري حضور پيدا كرده است.


    ©2013 APG.ir