تعداد بازدید: 2302

توصیه به دیگران 1

شنبه 28 مرداد 1385-0:0

دريابيگي: 60 درصد از كارگران ايران امنيت شغلي ندارند

دبير خانه كارگر مازندران: مجلس با فشارهاي وزارت كار طرح بهسازي قراردادهاي موقت را مسكوت گذاشت.


نصراله دريابيگي ـ دبير خانه كارگر مازندران و عضو سابق شوراي عالي كار ـ درباره مسكوت ماندن طرح بهسازي قراردادهاي موقت كارگري به مدت شش ماه در مجلس گفت: 60 درصد از كارگران ايران فاقد امنيت شغلي هستند و درخواست چندين ساله آنها در راستاي اصلاح اين قراردادها بوده است.

او افزود: در حالي كه دولت نهم و مجلس هفتم با شعار حمايت از طبقات محروم جامعه به سر كار آمدند، توقع كارگران بر اين بود كه مجلس به طرح بهسازي قراردادهاي موقت راي دهد اما متاسفانه بررسي اين موضوع شش ماه به تاخير افتاده است.

دريابيگي بيان كرد: پيشنهاداتي كه وزارت كار براي اصلاح قانون كار ارائه كرده نيز نگراني‌هاي عميقي را در زمينه قراردادهاي موقت به وجود آورده است كه با اين كار بهترين قانون پس از انقلاب را دستخوش تغييرات قرار مي‌دهد.

وي تصريح كرد: اين اقدام وزارت كار و كم لطفي مجلس در مسكوت گذاشتن طرح بهسازي قراردادهاي موقت كارگران به اشتغال كشور ضربه وارد مي‌كند.

دبير خانه كارگر مازندران گفت: فشارهاي وزارت كار موجب مسكوت گذاشتن اين طرح از سوي مجلس شده است تا بتواند پيش نويس پيشنهادي خود در مورد اصلاح قانون كار را در مجلس ارائه كند چراكه وزارت كار خود مخالف ساماندهي قراردادهاي موقت كارگري است.

او افزود: اين اقلام مجلس باعث كاهش بهره‌وري نيروي كار كارگري در كشور خواهد شد.(isna)    ©2013 APG.ir