تعداد بازدید: 3147

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 مرداد 1385-0:0

مازندراني هاي ناكام

نمايندگان آمل و بابلسر نتوانستند راي لازم رابراي عضويت در كميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي اصل 44 قانون اساسي به دست بياورند.


 مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز دوشنبه خود در اجراي ماده 59 آيين‌نامه داخلي مجلس 15 عضو كميسيون ويژه را از بين 34 داوطلب عضويت انتخاب كرد.
احمد توكلي نماينده مازندراني مردم تهران با 105 راي،يكي از اعضاي كميسيون ويژه انتخاب شد.

همچنين عزت الله يوسفيان ملا -نماينده آمل- با 62 راي موفق به كسب راي لازم براي عضويت در اين كميسيون نشد. روحي نماينده بابلسر هم نتوانست راي لازم را به دست بياورد.

بر اساس ماده 59 آيين نامه داخلي مجلس، در مسائل مهم و استثنايي كه براي كشور پيش مي‌آيد و در اين خصوص تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي و تهيه گزارش ضرورت پيدا مي‌كند،به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان و تصويب مجلس،اين كميسيون تشكيل مي‌شود.    ©2013 APG.ir