تعداد بازدید: 2599

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 19 شهريور 1385-0:0

استانداران ضعيف كشور معرفي شدند

استانداران كهكيلويه و بويراحمد ، فارس، قزوين ، مازندران وخوزستان عملكرد ضعيفي داشته اند.


كميته ارزيابي عملكرد وزيران كابينه دكتر احمدي نژاد، نتيجه بررسي هاي خود را به رئيس جمهور ارائه كرده است.

رئيس جمهور چندي قبل و در آستانه هفته دولت، با تشكيل كميته اي به رياست صادق محصولي و با حضور علي سعيدلو، مسعود زريبافان و هاشمي ثمره، اين كميته را مامور بررسي عملكرد يكساله دولت كرده بود.

اعضاي كميته منتخب رئيس جمهور عملكرد استانداران دولت نهم را مورد بررسي قرار داد و عملكرد استانداران كهكيلويه و بويراحمد ، فارس، قزوين ، مازندران وخوزستان را ضعيف ارزيابي كرده است.

 گفته مي شود بر اساس نتايج اين بررسي، عملكرد استانداران خراسان رضوي و جنوبي مطلوب توصيف شده است.(fardanews)    ©2013 APG.ir