تعداد بازدید: 2321

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 19 شهريور 1385-0:0

كياسري ها در پارك ورزش كنند

شهرداري كياسر اعتبار ورزشي را براي پارك شهر هزينه كرد.


مديركل تربيت بدني مازندران گفت: به توصيه استاندار مازندران از محل اعتبارات سال گذشته مبلغ 30 ميليون تومان براي تكميل سالن نيمه تمام ورزشي كياسر اختصاص يافته بود كه شهرداري كياسر اين اعتبار را در پارك شهر هزينه كرد.

سيد‌هادي حسيني اظهار داشت: اداره كل تربيت بدني مازندران به اين اقدام شوراي شهر و شهرداري كياسر به شدت اعتراض كرده است.(farsnews)    ©2013 APG.ir