تعداد بازدید: 2241

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 22 شهريور 1385-0:0

نكته خاص

رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: بر اساس كالبدشكافي انجام‌‏شده بر روي جسد اكبر محمدي نكته خاص مشكوكي مشاهده نشد و مشخص شد كه مرگ وي ناگهاني و بر اثر عارضه قلبي بوده است.


 

سيد شهاب‌‏الدين صدر در خصوص نتيجه كالبدشكافي جسد اكبر محمدي، گفت: پرونده وي پس از انتقال جسد به پزشكي قانوني طي 24 ساعت كالبدشكافي و نتيجه سم‌‏شناسي و پاتولوژي انجام‌‏شده نيز روز پنجم شهريور ماه جاري به صورت كتبي به قاضي پرونده اعلام شد.

وي افزود: طبق كالبدشكافي‌‏هاي انجام‌‏شده و در نتيجه معاينه جسد و سم‌‏شناسي انجام‌‏شده، نكته خاصي كه مشكوك باشد در بدن اكبر محمدي مشاهده نشد و مرگ وي ناگهاني و بر اثر عارضه قلبي بوده است.

صدر تصريح كرد: بر بدن محمدي آثار غيرطبيعي وجود نداشت و نتيجه كالبدشكافي به صورت شفاف به قاضي پرونده اعلام شد.

از سوي ديگر دومين جلسه بازپرسى رسيدگى به پرونده خليل بهراميان، وكيل مدافع احمد باطبى و اكبر محمدى صبح امروز در شعبه دوم دادسراى ويژه كاركنان دولت برگزار مى‌‌شود.  اتهامات اين وكيل دادگسترى ايراد توهين و افترا نسبت به دستگاه قضايى داير بر شكايت معاون دادستان تهران و سازمان زندان‌‌ها عنوان شده است.(ilna)    ©2013 APG.ir