تعداد بازدید: 2841

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 شهريور 1385-0:0

يوسفيان:نگراني از خوب برگزار نشدن انتخابات،مخالف روح تحزب است

نماينده‌ي آمل: زماني كه وزارت كشور صد در صد در اختيار جريان راست اصولگرا بود، رييس جمهور از جريان چپ انتخاب شد، عكس آن هم همين‌گونه شد.


عضو فراكسيون اصولگرايان اظهار نگراني از خوب برگزار نشدن انتخابات و يا نگراني در بحث صلاحيت‌ها را مخالف روح تحزب و حزب‌گرايي دانست.

عزت‌الله يوسفيان، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در خصوص آسيب‌شناسي نگراني احزاب قبل از انتخابات هاي آتي با بيان اين كه احزاب بايد كانديداهاي شان را معرفي كنند و وارد صحنه شوند، گفت: نگراني و مباحثي از قبيل آن حدس و گمان است و بعضا" به ضعف خود احزاب بر مي‌گردد.

گروه هايي كه قادر به تصميم‌گيري و معرفي چهره‌هاي شاخص نيستند نگراني را بهانه قرار مي‌دهند در حالي كه اصلا اظهار نگراني در خوب برگزار نشدن انتخابات ها و در بحث صلاحيت‌ها با روح تحزب و فعاليت حزبي سازگار نيست.

وي ادامه داد: هر حزبي بخواهد كانديدا معرفي كند با مشكلات، چالش ها و شكست ها و رأي نياوردن‌ها روبه روست، اين كه چنين مباحثي قبل از هر چيز بهانه شود مورد قبول نيست، اين ها پيش‌داوري‌هايي است كه به خود احزاب برمي‌گردد.

نماينده‌ي آمل در خصوص عملكرد دستگاه هاي ناظر و مجري در اين رابطه،گفت: در طول تاريخ انتخابات همواره احزاب و گروه ها از انتخابات نگراني داشته‌اند و متأسفانه اين مسأله بخشي از فعاليت هاي انتخاباتي شده كه قبل از برگزاري انتخابات نسبت به دستگاههاي نظارتي و اجرايي اظهار ترديد كنند.

يوسفيان ادامه داد: زماني كه وزارت كشور صد در صد در اختيار جريان راست اصولگرا بود، رييس جمهور از جريان چپ انتخاب شد، عكس آن هم همين‌گونه شد،وقتي وزارت كشور صد در صد در اختيار جريان دوم خرداد بود جريان اصولگرا رأي آورد در تمام دنيا در جزئيات ايراد و اشكال امكان دارد، ولي در كل روند انتخابات در كشور ما تاكنون سالم بوده است.

وي با اشاره به اينكه در انتخابات به صورت موردي اشتباه و حتي تقلب و جرايم بوده است، گفت: اين موارد دليل بر اين نمي‌شود كه حزبي بگويد كانديدا نمي‌دهم يا در انتخابات فعاليت نمي‌كنم، چون به انتخابات اعتقاد ندارم.

نايب رييس كميسيون حقوقي در خصوص برخورد با مطبوعات به عنوان ارگان احزاب خاطرنشان كرد: معتقديم مطبوعات بايد جايگاه و بستر واقعي خود را داشته باشند. اين جايگاه رفيعي است كه آن كسي كه در آن قلم مي‌زند بايد احساس امنيت شغلي داشته باشد و اگر اين احساس از او گرفته شود يقينا مطبوعات دچار چالش و خدشه مي‌شوند.

عضو فراكسيون اصولگرايان يادآور شد: قلم به دستي كه نيتش فقط براي بهبود وضعيت، انتقاد سازنده است، بايد در كمال اطمينان خاطر كار كند و قلم بزند و هرچه به اين طرف پيش رويم كه خبرنگار از ترس اينكه مجازات شود و زندان رود واقعيات را ننويسد، قطعا مطبوعات بازدهي نخواهند داشت.

يوسفيان خاطرنشان كرد: از طرف ديگر هر قلم به دستي نبايد اعتبار و حيثيت و آبروي افراد و اشخاص را نشانه بگيرد.

وي تأكيد كرد: مطبوعات بايد تقويت شوند و نويسنده و كسي كه قلم مي‌زند بايد بداند كه از يك امنيت شغلي قابل قبولي برخوردار است.(isna)    ©2013 APG.ir