تعداد بازدید: 2011

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 شهريور 1385-0:0

مازندراني هاي عضو هیئت های عالی نظارت استان ها انتخاب شدند

نمایندگان بابل،قائم شهر و ساري عضو هیئت های عالی نظارت استان ها شدند.


هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اسامی هیئت های عالی نظارت استان ها را اعلام کرد.

درمازندرانحسینعلی قاسم زاده،نماينده بابل،قربانعلی نعمت زاده ،نماينده قائم شهر و سید حسین شجاعلی کیاسری،نماينده ساري عضو اين هيئت شدند.

گفته مي شود در اين انتخاب از مشورت روسا و برخی اعضای مجامع استانی استفاده شده است.    ©2013 APG.ir