تعداد بازدید: 2380

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 17 مهر 1385-0:0

وقت استعفا

نماينده آمل و نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس‌‏ گفت: بنده در ابتدا خودم عضو هيات تحقيق و تفحص بودم، چون ديديم با اين شيوه عمل تنها آب در هاون كوبيدن است، استعفا دادم.


عزت‌‏الله يوسفيان در خصوص گزارش كميته تحقيق وتفحص از قوه قضاييه گفت: با توجه به اين كه مهلت قانوني تحقيق وتفحص از قوه قضاييه تاكنون چند بار تمديد شده، فرصت هيات تحقيق وتفحص تمام است و بايد هرچه زودتر نتيجه نهايي و گزارش خود را ارايه دهند.

وي گفت:بعيد مي‌‏دانم از تحقيق وتفحص از قوه قضاييه نتيجه‌‏اي حاصل شود يا مردم سودي ببرند.


عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم تصريح كرد: البته گزارشي تهيه مي‌‏شود اما اين كه نتيجه‌‏اي حاصل شود، خيلي نمي‌‏توان خوش‌‏بين بود.
يوسفيان خاطرنشان كرد: اقدامات مجلس و تحقيق و تفحص‌‏ها بايد سودي را عايد مردم وكشور كند اما بعيد است از نتيجه و گزارش اين تحقيق و تفحص مردم سود ببرند.
وي با تاكيد بر اينكه تحقيق وتفحص در قوه‌‏قضاييه راهكار بسيار علمي و خاص مي‌‏خواست، تصريح كرد: متاسفانه ما قوه قضاييه را در حد يك وزارتخانه يا سازمان‌‏اجرايي كه از آن تحقيق وتفحص صورت مي‌‏گيرد، ديديم. در حالي كه قوه قضاييه يك قوه مستقل با سازمان هاي عريض و طويل وابسته است.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس‌‏هفتم در خصوص اظهارات برخي از اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه مبني بر عدم همكاري اين قوه با نمايندگان، گفت: بخش اداري و مالي قوه قضاييه از ابتدا از تحقيق و تفحص استقبال كردند و آمادگي خود براي همكاري با هيات تحقيق و تفحص را اعلام كردند اما دربحث بخش‌‏هاي ديگر قاضي در تصميمات خود مستقل است و براساس اين استقلال قضايي مي‌‏داند به چه مراجعه‌‏اي بايد جواب دهد و به چه كسي جواب ندهد.


يوسفيان خاطرنشان كرد: اما موضوعي كه مطرح است، اين است كه تحقيق وتفحص از مسايل مالي فراتر رفته و وارد مسايل قضايي شده است.(ilna)    ©2013 APG.ir