تعداد بازدید: 2198

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 17 مهر 1385-0:0

خزر به سختي نفس مي كشد

ميزان آلودگي‌هاي درياي خزر بيش از استاندارد جهاني است.


دكتر سيد محمد باقر نبوي، مدير كل دريايي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: «درياي خزر به دليل نبود يک چارچوب پروتکلي براي مقيد کردن کشورهاي حاشيه آن، از نظر زيست محيطي آسيب زيادي ديده است.»

وي افزود: «خزر به دليل بسته بودن در معرض خطربيشتري نسبت به درياهاي آزاد قراردارد و فعاليت‌هاي گسترده نفتي کشورهاي حاشيه آن بعد از فرو پاشي شوروي سابق، باعث تشديد آلودگي آن شده است.»

اين مسئول اظهار داشت: «بيشترين آلودگي‌ها در بخش شمالي درياي خزر است، آلاينده‌هاي شيميايي و ورود نفت بيشترين نقش را در آلودگي اين دريا دارد.»

وي با اشاره به اين كه در بخش جنوبي آلودگي‌هاي ميکروبي وجود دارد افزود: «ماندگاري آلاينده‌ها به دليل بسته بودن درياي خزر زياد است و برخي از اين مواد از طريق زنجيره غذايي وارد بدن انسان مي شود. »

وي يادآور شد: «در اين خصوص سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد كه كنوانسيون محيط زيست درياي خزر در همه کشورهاي ساحلي درياي خزر لازم الاجرا مي‌شود.»

 كنوانسيون تهران پس از دريافت رسمي آخرين سند تصويب براي همه کشورهاي ساحلي درياي خزر از 21 مرداد 85 لازم الاجرا شده است.

تشکيل کنوانسيون تهران با هدف حفظ محيط زيست درياي خزر به منظور کاهش و کنترل آلودگي و جلوگيري از ورود گونه هاي مهاجم و مديريت مناطق ساحلي تهيه و پس از بررسي هشت ساله اجرا خواهد شد.(chn)    ©2013 APG.ir