تعداد بازدید: 2481

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 18 مهر 1385-0:0

رو در رو

رویارویی سازمان ميراث‌ فرهنگي‌ با محیط زیست بر سر احداث‌ سد و بهره‌ برداري‌ از معدن‌ در منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ سياه‌ بيشه‌.(گزارش خبری)


با گذشت‌ يك‌سال‌ از كشمكش‌ هاي‌ آبگيري‌ سد سيوند و مشكلاتي‌ كه‌ ميان‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ و وزارت‌ نيرو به‌ وجود آمد اين‌ بار نوبت‌ به‌ احداث‌ سد و بهره‌ برداري‌ از معدن‌ در منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ سياه‌ بيشه‌ رسيده‌ است‌.انگار عادت‌ كرده‌ ايم‌ براي‌ بهره‌ برداري‌ هاي‌ كلان مان‌ محيط‌ زيست‌ و ميراث‌ فرهنگي‌ را قرباني‌ كنيم‌.
دكتر اصيليان‌، سرپرست‌ معاونت‌ محيط‌ زيست‌ انساني‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ با اشاره‌ به‌ تخلف‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ مسوولان‌ سد سياه‌بيشه‌ مي‌گويد: در حالي‌كه‌ اين‌ پروژه‌ اجازه‌ برداشت‌ از سه‌ معدن‌ را براي‌ تامين‌ منابع‌ سنگي‌ سد داشت‌، متاسفانه‌ مسوولان‌ آن‌، بدون‌ اطلاع‌ محيط‌ زيست‌ و در پي‌ آهكي‌ شدن‌ جنس‌ خاك‌ يكي‌ از اين‌ معادن‌، معدن‌ چهارم‌ را نيز در منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ چهارباغ‌، جايگزين‌ و اقدام‌ به‌ بهره‌برداري‌ كردند كه‌ در پي‌ اطلاع‌ اداره‌ كل‌ محيط‌ زيست‌ مازندران‌ جلوي‌ بهره‌برداري‌ از اين‌ معدن‌ گرفته‌ شد.


وي‌ مي‌گويد: نهايتا پس‌ از انجام‌ كار كارشناسي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ راهي‌ جز بهره‌برداري‌ از اين‌ معدن‌ وجود ندارد؛ لذا طي‌ جلساتي‌ كه‌ با حضور رياست‌ فعلي‌ سازمان‌ محيط‌ زيست‌ و مجري‌ طرح‌ برگزار شد، سرانجام‌ با موافقت‌ رييس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌، وزير نيرو و شوراي‌ عالي‌ محيط‌ زيست‌ مقرر شد با توجه‌ به‌ ملي‌ بودن‌ پروژه‌ كار بهره‌برداري‌ از اين‌ معدن‌ ادامه‌ يافته‌ و پس‌ از آن‌ نسبت‌ به‌ احياي‌ منطقه‌ اقدام‌ شود و از سوي‌ ديگر خسارت‌ وارده‌ به‌ محيط‌ زيست‌ نيز برآورد شد كه‌ مجري‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ اين‌ خسارت‌ شده‌ است‌.

9 ميليارد تومان‌ جريمه‌
مهندس‌ كياكجوري‌، رييس‌ اداره‌ محيط‌ زيست‌ چالوس‌ نيزبا اشاره‌ به‌ اين كه‌ اراضي‌ 10 درصد واگذار شده‌ در شهرستان‌ چالوس‌ 19 هزار هكتار است‌، مي‌گويد: واگذاري‌ اين‌ امر مربوط‌ به‌ حدود 3 تا 4 سال‌ قبل‌ بوده‌ ولي‌ طرح‌ سد سياه‌بيشه‌ مربوط‌ به‌ 20 تا 25 سال‌ پيش‌ است‌.
وي‌ مي‌افزايد: در آن‌ زمان‌ اين‌ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ نبود اما در حال‌ حاضر بر اساس‌ پانزدهمين‌ صورت‌ جلسه‌ شوراي‌عالي‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ مورخ‌ 22\10\77 كه‌ حدود منطقه‌ چهارباغ‌ را مشخص كرده‌ است‌، از 611 هكتارمحدوده‌ سد حدود 310 هكتار در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ 10درصد واگذاري‌ قراردارد.

رييس‌ اداره‌ محيط‌ زيست‌ چالوس‌ مي‌گويد: متاسفانه‌ در زمان‌ واگذاري‌ اراضي‌ 10 درصد فكر نكردند كه‌ چنين‌ پروژه‌ عمراني‌ در منطقه‌ داريم‌، كه‌ به‌ دليل‌ خارج‌ نكردن‌ اين‌ پروژه‌ از 10 درصد، هم‌اكنون‌ شاهد وجود چنين‌ تاسيسات‌ عمراني‌ در اين‌ اراضي‌ هستيم‌.

 وي‌ با اشاره‌ به‌ ديگر مشكلات‌ ايجاد شده‌ در منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ چهارباغ‌ به‌ واسطه‌ وجود سد سياه‌بيشه‌ تصريح‌ مي‌كند: 3 معدن‌ در منطقه‌ آزاد براي‌ تامين‌ سنگ‌ مورد نياز اين‌ سد درنظر گرفته‌ شده‌ بود كه‌ با اتمام‌ ذخيره‌ اين‌ معادن‌ كه‌ براي‌ ساخت‌ سد به‌كار گرفته‌ مي‌شدند، مجريان‌ تخلف‌ كرده‌ ضمن‌ تخريب‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ از مناطق‌ جنگلي‌، بدون‌ مجوز محيط‌ زيست‌ از منطقه‌ خارج‌ شده‌ و معدن‌ ديگري‌ تحت‌ عنوان‌ معدن‌ شماره‌ 4 در منطقه‌ حفاظت‌شده‌ چهارباغ‌ شناسايي‌ كرده‌ و نسبت‌ به‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ اقدام‌ كردند.

رييس‌ اداره‌ محيط‌ زيست‌ چالوس‌ مي‌افزايد: در پي‌ اين‌ اقدام‌ و برابر دستور اداره‌ كل‌ محيط‌
زيست‌ استان‌ مازندران‌ ماموران‌ گارد محيط‌ زيست‌ جلوي‌ بهره‌برداري‌ از اين‌ معدن‌ را گرفتند و پس‌ از آن‌ و انجام‌ كار كارشناسي‌، مجري‌ به‌ دليل‌ تخلف‌ انجام‌ شده‌ حدود 9 ميليارد تومان‌ جريمه‌ شد كه‌ اخيرا به‌ ما اعلام‌ شده‌ كه‌ توافق‌ صورت‌ گرفته‌ و مجريان‌ سد اجازه‌ بهره‌برداري‌ از معدن‌ را دارند.


به‌ گفته‌ وي‌ مجريان‌ پروژه‌ همچنين‌ حدود 5 هزار متر مربع‌ زمين‌ را براي‌ كاشت‌ درخت‌ و ايجاد فضاي‌ سبز درنظر گرفته‌اند. رييس‌ اداره‌ محيط‌ زيست‌ چالوس‌ با اشاره‌ به‌ اينكه‌ يكي‌ از رودخانه‌هايي‌ كه‌ به‌ سد سياه‌بيشه‌ مي‌ريزد دونا است‌، مي‌افزايد: آلودگي‌هاي‌ آزادراه‌ هم‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ به‌ رودخانه‌ دونا از سرشاخه‌هاي‌ چالوس‌ مي‌ريزد، براي‌ اين‌ سد مي‌تواند خطرناك‌ باشد.(isna+etemaad)    ©2013 APG.ir