تعداد بازدید: 2261

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 18 مهر 1385-0:0

کشتی شکستگانیم...

مديرباغباني سازمان جهاد كشاورزي مازندران اجراي طرح طوبي در استان را ناموفق اعلام كرد.


"حبيب رادفر" گفت: اين طرح كه به منظور حفظ منابع طبيعي وبهره‌برداري مطلوب از استعدادهاي خاك وآب كشور وبراي اشتغال زايي ، ارزآوري و خودكفايي از طريق توسعه كشت باغات و گونه‌هاي جنگلي بوده است، در اين استان به درستي انجام نشده است.

طرح طوبي براساس توافق نامه‌اي كه بين وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي منعقد شد براي توسعه كشت درختان و باغات در تمام عرصه‌هاي مستعد شخصي ، دولتي و منابع ملي از سال ‪ ۱۳۷۸‬آغاز شد.

وي ابلاغ نشدن بموقع حجم عمليات واعتبارات به استان ، نداشتن تشكيلات مناسب و منسجم طرح در ستاد مركزي طرح طوبي كشور و فقدان نظارت از سوي دبيرخانه مركزي طرح طوبي براستانها ، همخواني نداشتن اعتبارات ابلاغي با سهميه تخصيصي و واگذار نشدن اراضي‌طرح طوبي از سوي منابع طبيعي واموراراضي رااز مشكلات مربوط به اجراي طرح طوبي در مازندران برشمرد. (irna)    ©2013 APG.ir