تعداد بازدید: 3290

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 20 مهر 1385-0:0

خداحافظ محيط زيست

به دنبال برخى انتصابات در سازمان محيط زيست به‌زودى رياست مازندراني اين سازمان هم تغيير خواهد كرد.


 رايزنى‌ها با خانم وحيدى دستجردى براى راضى كردن وى جهت پذيرش مسووليت سازمان محيط زيست ادامه دارد و در صورت موافقت او به زودى جايگزين فاطمه جوادى آملي خواهد شد.    ©2013 APG.ir