تعداد بازدید: 2466

توصیه به دیگران 1

شنبه 22 مهر 1385-0:0

شخم هاي ويرانگر

كوره‌هاي 3 هزار ساله پخت سفال هنگام شخم‌زني گوهرتپه تخريب شد.


كشاورزاني كه روي تپه باستاني گوهرتپه كشاورزي مي‌كنند، با شخم زني عميق در بخشي از اين تپه پيش‌از تاريخي، باعث تخريب تعداد زيادي كوره‌هاي پخت سفالي شدند كه هنوز داخل آن‌ها سفال‌هاي سالم وجود داشته است.اين كوره ها متعلق به 3 هزار سال پيش بودند.
 
«علي ماهفروزي‌»، سرپرست هيات باستان‌شناسي گوهرتپه افزود: «بخشي از تپه باستاني گوهرتپه كه به نام مركز صنعتي اين محوطه شناخته مي شود چندي پيش بدون اطلاع هيات باستان‌شناسي ، مورد شخم زني قرار گرفت و در نتيجه   بسياري از كوره‌هاي پخت سفال از بين رفت.»
 
هيات باستان‌شناسي از آغاز پنجمين فصل كاوش موفق شد با كشف تعداد بي‌شماري كوره‌هاي ذوب‌فلز و سنگ‌آهن مركز صنعتي اقوام ساكن در گوهر‌تپه را كشف كند.
 
سرپرست هيات باستان‌شناسي گوهر‌تپه گفت: «به نظر مي‌رسد كشاورزان حدود 200 متر مربع از بخش صنعتي گوهر‌تپه را شخم زده‌‌اند اما با اين‌حال كاوش در اين محل باعث كشف بقاياي تخريب شده كوره‌ها و ده‌ها سفال سالم شد.»
 
وسعت محوطه باستاني گوهرتپه بيش‌از 50 هكتار است. كنترل روي كار كشاورزاني كه خود را مالك اين محوطه باستاني مي‌دانند بسيار مشكل است. به همين دليل تنها راه نجات اين محوطه باستاني خريداري زمين‌هاي كشاورزي است كه هنوز بودجه‌اي براي اين كار در نظر گرفته نشده است.
 
به گفته ماهفروزي سال گذشته تمهيدي ديده شد تا اين محوطه باستاني از دست كشاورزان آزاد‌سازي شود. اما اين كار انجام نشد و هنوز كشاورزان به فعاليت‌هاي كشاورزي خود ادامه مي‌دهند.
 
وي تاكيد مي كند در صورتي كه اين زمين‌ها آزاد‌سازي نشوند، هرروز تخريب بيشتري در اين منطقه تاريخي صورت مي گيرد.
 
شخم زني زمين هاي كشاورزي بيشتر آثار دوره عصر آهن را در اين محوطه باستاني كه متعلق به 3 هزار سال پيش است تهديد مي‌كند. لايه‌هاي اين دوره سطحي‌ترين لايه‌هاي باستاني است كه با كم‌عمق‌ترين شخم‌ها نيز تخريب مي‌شود.
 
چندي پيش هيات باستان‌شناسي موفق به كشف دومين تدفين خمره‌اي در گوهرتپه شد كه بخشي از اين تدفين به علت قرار گرفتن در بالاترين لايه فرهنگي آن هنگام شخم زني از بين رفته است.
 
گوهرتپه محوطه‌اي است باستاني متعلق به 5 هزار سال پيش كه شواهد باستان‌شناسي حكايت از شكوفايي شهرنشيني در اين دوره زماني، در گوهرتپه دارد.
 
تازه‌ترين يافته‌هاي باستان‌شناسي مربوط به يك كوچه سنگ‌فرش مي‌شود كه از دوره عصر آهن به جاي مانده است.(chn)


    ©2013 APG.ir