تعداد بازدید: 2072

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 25 مهر 1385-0:0

فاضلي:بايدعناصر معروف و منکر از مدرسه تا اداره شناسايي شود

رييس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: با همکاري کارشناسان علوم اجتماعي بايدعناصر معروف و عناصر منکر را از مدرسه تا اداره شناسايي كنيم.


 سيد نصرت ا... فاضلي  ايران را مهد تمدن اسلامي خواند و گفت : نشانه تمدن اسلامي در حال حاضر احياي فريضه امر به معروف و نهي از منکر است . 
وي گفت : براي سلامت جامعه بايد با منکرات برخورد کنيم .

فرستنده:روابط عمومي آ.پ مازندران    ©2013 APG.ir