تعداد بازدید: 2281

توصیه به دیگران 1

جمعه 28 مهر 1385-0:0

امضا-مذاكره- امتياز-قول و قرار!

نماينده آمل گفت: متاسفانه استيضاح وزرا به ابزاري تبديل شده كه عده‌‏اي طرح استيضاح را امضا مي‌‏كنند، بعد وارد مذاكره مي‌‏شوند، امتيازاتي مي‌‏گيرند و قول و قرارهايي مي‌‏گذارند.


 عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم گفت: مطرح كردن استيضاح چند وزير كابينه با هم به نفع نظام نيست.

عزت‌‏الله يوسفيان، در خصوص برخي اظهارنظر اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مبني بر تجديدنظر در اعضاي اين فراكسيون در صورت موافقت با استيضاح وزرا گفت: وقتي يك جمعي به يك خط مشي واحد مي‌‏شوند، بهتر است اين جمع براي تصميم‌‏گيري با صلاحديد جمع عمل كنند.


وي با تاكيد بر اينكه هر فردي كه در يك جريان قرار گرفت، تعهداتي را نسبت به آن جمع دارد، تصريح كرد: استيضاح وزرا بايد ابتدا در فراكسيون اصولگرايان بررسي شود، اگر نظر اكثريت بر اين بود كه انجام نشود، افراد عضو بايد تبعيت كنند.


نايب رييس كميسيون حقوقي، قضايي مجلس‌‏هفتم تصريح كرد: اينكه يك دفعه طرح استيضاح دو يا سه وزير تهيه شود، روند مطلوبي نيست.
وي با بيان اينكه استيضاح هميشه آخرين ابزار نمايندگان براي نظارت است، افزود: مطرح كردن طرح استيضاح چند وزير با هم به نفع نظام نيست.
يوسفيان خاطرنشان كرد: بايد تدبيري انديشيد كه نمايندگان بسيار كارشناسانه‌‏تر و ارزيابي شده‌‏تر از وضعيت فعلي طرح استيضاح وزرا را امضا كنند.
وي گفت: در حال حاضر يك نفر طوماري مي‌‏آورد و بقيه امضا مي‌‏كنند، وقتي علت امضا را مي‌‏پرسي، مي‌‏گويند تو رودروايستي قرار گرفتم و نمي‌‏شد امضا نكنم. اين شيوه عمل با رسالت نمايندگي مغايرت دارد.
وقتي يك جريان با هم هستند اما نتوانسته باشند يك تصميم واحد مثلا در مورد استيضاح وزيري بگيرند و استيضاح مطرح شود و باز از مجلس راي اعتماد كسب كند، بسيار بدتر از موافقت و امضاء استيضاح است.(ilna)    ©2013 APG.ir