تعداد بازدید: 1803

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 1 آبان 1385-0:0

والدين جاي فرزندان

کارشناس مسئول انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش مازندران گفت: تمام اوليا موظفند در طول سال تحصيلي دو ساعت را به جاي دانش آموز در کلاس درس حاضر شوند .


مير علي رمضانيان -کارشناس مسئول انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش مازندران- از اجراي طرحي با عنوان طرح مهر با مهر والدين در مدرسه خبر داد و در اين باره تصريح کرد : تمام اوليا موظفند در طول سال تحصيلي دو ساعت را به جاي دانش آموز در کلاس درس حاضر شوند .
وي در همين ارتباط ادامه داد : خانواده ها در اين طرح با کليه مشخصات مدرسه ، فضاي فيزيکي و مشکلات آشنا خواهند شد .
رمضانيان با اشاره به وجود ۵ هزار و ۲۳۶ دانش آموز ازدواج کرده در مدارس استان گفت : براي اولين بار در کشور دوره آموزشي همسران جوان با هدف تحکيم مباني خانواده ، افزايش مهارت هاي زندگي و ايفاي نقش هاي سه گانه مادري ، همسري و دانش آموزي برگزار مي شود . 


مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران-روح ا... معافی    ©2013 APG.ir