تعداد بازدید: 2526

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 11 آبان 1385-0:0

رامسري ها در چنبره راديواکتيو

رييس‌ فراكسيون‌ محيط‌ زيست‌ مجلس‌: سازمان‌ بازرسي‌ كشور به‌ داد آلودگي‌ راديواكتيو رامسر برسد.etemaad نوشت:رييس‌ فراكسيون‌ محيط‌ زيست‌ مجلس‌ رسيدگي‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور به‌ موضوع‌ آلودگي‌ شهرستان‌ رامسر را به‌ مواد راديواكتيو خواستارشد.
محمدجعفر سادات‌ موسوي‌ گفت‌: فراكسيون‌ محيط‌ زيست‌ مجلس‌ نيز در اين‌ زمينه‌ نامه‌اي‌ را خطاب‌ به‌ فاطمه‌ واعظ‌ جوادي‌- رييس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌- تنظيم‌ و آماده‌ ارسال‌ كرده‌ است‌ تا دلايل‌ و علل‌ بروز چنين‌ مشكلي‌ را در خاك‌ اين‌ منطقه‌ توضيح‌ دهد.
وي‌ افزود: محيط‌ زيست‌ بايد تدابير خود را براي‌ رفع‌ اين‌ آلودگي‌ها اعلام‌ كند. رييس‌ فراكسيون‌ محيط‌ زيست‌ مجلس‌ اظهار داشت‌: پس‌ از روشن‌ شدن‌ دلايل‌ بروز آلودگي‌ راديواكتيو در خاك‌ شهرستان‌ رامسر بايد قصور دستگاههاي‌ مرتبط‌ پيگيري‌ قانوني‌ شود.
رييس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ چند روز پيش‌ خبر از آلودگي‌ رامسر و اطراف‌ آن‌ به‌ مواد راديو اكتيو داد ولي‌ بدون‌ ذكر دقيق‌ محل‌ آن‌ منبع‌ آلودگي‌ را به‌ خاك‌ اين‌ منطقه‌ مربوط‌ دانست‌ و اشاره‌اي‌ به‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ گروه‌ مطالعات‌ پرتوهاي‌ طبيعي‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ در منطقه‌ ايجاد شده‌ نكرده‌ است‌.

peiknet هم در یک مطلب انتقادی الهام-سخنگوی دولت- را مورد خطاب قرارداد.این روزنت خبری بخشی از گفت و گوی خبرنگاران را با الهام نیز آورده است:

«خبرنگاري درباره اظهارات اخير رئيس سازمان محيط زيست در ارتباط با آلوده بودن خاك يكي از شهرستان‌هاي كشورمان( دراین بخش نام رامسر که توسط خبرنگار عنوان شده اما خبرگزاری های سانسور کرده اند حذف شده) به مواد راديواكتيو از سخنگوي دولت پرسيد كه وي گفت:

محيط زيست يك سازمان تخصصي است و ریيس آن نيز متخصص زمين‌شناسي است. بنابراين اظهاراتي كه در ارتباط با مسائل مختلف مي‌كند اظهارات فني زمين‌شناسي است. ديدگاه محيط زيستي‌ها مبتني بر آلودگي است، مگر اين‌ كه خلاف آن ثابت شود. نگرش آنها با توجه به جايگاه و اقتضائات شغلي‌شان اين‌گونه است و از همين بابت است كه بعضا مي‌بينيم آنها چالش‌ها و گفت و گوهايي را نيز با صنعت‌گران دارند كه ناشي از انجام وظيفه است.

مثلا رئيس سازمان محيط زيست اگر در اتاقش سنگ گرانيت به كار رود، مي‌گويد از آن اشعه‌هاي راديواكتيو خارج مي‌شود و چنين نگاه تخصصي دارد. اظهارنظري كه ايشان كرده‌اند نيز با توجه به شغل شان بوده است، اين بحث كاملا فني است و حوزه‌ خود را دارد. البته معلوم نيست اين اظهارنظر با چه ميزان دقت كارشناسي صورت گرفته. بنابراين مطالبي كه گفته شده نيازمند مطالعه‌ بيشتر در حوزه‌ مربوطه است. »    ©2013 APG.ir