تعداد بازدید: 1837

توصیه به دیگران 1

شنبه 13 آبان 1385-0:0

شفقت:تعاملات بين مديريت ارشد استان بي سابقه است

استاندار مازندران با مردم 400 روستاي اين استان از نزديك ارتباط برقرار كرده است.


 ابوطالب شفقت افزود: با تغيير نگاه مديريت اجرايي و برقراري ارتباط نزديك با مردم فاصله بين استاندار و ارباب رجوع در مازندران به صفر رسيد.
وي با بي سابقه خواندن تعاملات جاري بين مديريت ارشد استان با طبقات مختلف مردم افزود: نگاه مديريت ارشد اجرايي مازندران دست يابي به برنامه چشم انداز توسعه استان در سايه حفظ وحدت، همبستگي و يكپارچه تمامي نيروها فارغ از حاشيه پردازيها است.
استاندار مازندران افزود: ما به عنوان پاسداران انقلاب اسلامي بايد ارزش هاي دروني نظام را حفظ كنيم و نسبت به ترويج ارزش هاي فرهنگي انقلاب اهتمام بورزيم.(kayhannews)


©2013 APG.ir