تعداد بازدید: 1857

توصیه به دیگران 1

شنبه 13 آبان 1385-0:0

چهار منهاي دوازده

چهار نماينده مازندراني در ليست نمایندگان مدافع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران (عملکرد شهرداری در زمان صدارت محمود احمدی‌نژاد) قرار دارند.


نام اين چهار نماينده مازندراني كه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را امضاكرده اند بدين شرح است: ولی رعیت (قائم شهر)،انوشيروان محسنی بندپی (نوشهر)،عزت الله یوسفیان (آمل)و حسن شجاعی (ساری).

گفتني است چندی پیش یکی از نمایندگان مدافع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران (عملکرد شهرداری در زمان صدارت محمود احمدی‌نژاد) از وجود فشارهایی برای متقاعد کردن نمایندگان به پس گرفتن امضای خود در این طرح خبر داده بود.    ©2013 APG.ir