تعداد بازدید: 2268

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 18 آبان 1385-0:0

ادبيات براي كودكان

كتاب « ادبيات كودكان و نوجوان»،تازه ترين اثر اكبري شلدره اي،نويسنده ساروي منتشر شد.


كتاب « ادبيات كودكان و نوجوان» با نقد و تحليل نمونه هاي شعر و قصه از سوي مؤ سسه ي فرهنگي آيندگان وارد بازار كتاب شد. مؤلفان اثر فريدون اكبري شلدره اي ،حسين قاسم پور مقدمو  منصور يار و يسي هستند.

فرستنده:ف-الف-شلدره - (adabestanakbari@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir