تعداد بازدید: 1711

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 18 آبان 1385-0:0

طلاق برنجي

پيرمرد 70 ساله مازندراني به دليل فروش مقداري برنج توسط همسرش در اقدامي عجيب وي را طلاق داد‌.


اين پيرمرد اهل يكي از روستاهاي بابل است و در حالي به اين اقدام دست زد كه همسرش را به دليل اين كار خيانتكار خواند.
بر پايه اين گزارش زماني كه پير‌مرد 70 ساله به قصد كار از منزلش خارج شده بود، همسرش قصد داشت مقداري از برنج را به فروش برساند كه حضور ناگهاني پيرمرد اين رخداد را رقم زد. 
به دنبال اين حادثه مرد با همسرش درگير شد و پس از مراجعه به دادگاه بعد از گذشت چند روز همسرش را طلاق داد.(farsnews)


    ©2013 APG.ir