تعداد بازدید: 2073

توصیه به دیگران 1

شنبه 20 آبان 1385-0:0

احضار و انتقاد

دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مازندران از احضار دو دانشجوي دانشكده‌ي فني اين دانشگاه به كميته‌ي انضباطي خبر داد.


سعيد يعقوبي‌نژاد گفت: «پس از لغو مجوز نشريه انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي فني، اعضاي سابق انجمن اسلامي حدود 300 نشريه‌ي موجود در آرشيو انجمن اسلامي را به صورت رايگان در اختيار دانشجويان قرار دادند كه با ممانعت حراست دانشگاه روبرو شدند.»
وي افزود: «در حال حاضر دو دانشجوي دانشكده‌ي فني دانشگاه مازندران به كميته‌ي انضباطي احضار و تعهد كتبي دادند.»
يعقوبي‌نژاد نسبت به آنچه فضاي امنيتي در دانشگاه مازندران مي‌خواند، انتقاد كرد.(peykeiran)


    ©2013 APG.ir