تعداد بازدید: 2182

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 23 آبان 1385-0:0

سفر به خير آقاي استاندار!

در حاشيه سفر استاندار مازندران و همراهان به قزاقستان.


روزنامه "بشيرمازندران" نوشت:قرار بود استاندار به همراه معاون و جمعي از مسؤولين و مديران اقتصادي و تجار و بازرگانان در نمايشگاه قزاقستان شركت كنند. مقدمات اين نمايشگاه توسط يكي از شركت هاي نمايشگاهي مازندران فراهم و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان مقدمات حضور تجار و بازرگانان را فراهم آورد. ساعت پرواز به قزاقستان ساعت 5 / 10 صبح پريروز در نظر گرفته شد و حدود 130 نفر از برپا كنندگان نمايشگاه كه تجار ديگر استان ها نيز آنها را همراهي مي كردند پس از دريافت ويزا در فرودگاه حاضر شدند.


پس از انجام تشريفات قانوني تمام مسافران سفر هواپيما شده و  مسير تعيين شده را طي مي نمودند كه در مرز هوايي تركمنستان به هواپيما اعلام كردند كه به علت بدهي 14 هزار دلاري هواپيمايي كاسپين حق ادامه پرواز را نداشته و بايد برگشت كنيد، لذا خلبان مجبور مي شود كه هواپيما را دوباره به فرودگاه برگرداند.
مجدداً پيگيري هاي لازم انجام و شركت كاسپين نيز رقم مورد نظر را حواله يا پرداخت، كه اعلام شد مشكل برطرف و قرار شد ساعت 6 غروب هواپيما پروار كند. اين بار نيز استاندار بهمراه كليه مسافرين سوار هواپيما شده تا به مقصد پرواز كنند. اما در باند فرودگاه به خلبان اعلام مي كنند كه بعلت بدي شرايط هوا فرودگاه آلماآتي پرواز را به حالت تعليق در آورد خلبان نيز موضوع را به مسافرين اعلام و آقاي استاندار با سفير ايران در قزاقستان تماس تلفني برقرار و سفير ايران موضوع بدي هوا را تكذيب و حتي سفير قزاقستان نيز موضوع را پي گيري و خبر بدي آب و هوا كذب در آمد.


در هر حال با اين گرفتاري هايي كه ميزبان براي ميهمانان بوجود آوردند حركت هواپيما متوقف و دوباره مسافرين از هواپيما پياده و قرار شد مجدداً پرواز در ساعت 7 صبح ديروز برقرار و انجام شود كه در اين حركت  جمعي از مديران و تجار از سفر صرف نظرکردند و عطاي حضور در نمايشگاه را به لقاي اين پرواز نمايشي بخشيدند.

گفتني است به قرار اطلاع استاندار بالاخره توانست به آلماتي پرواز کند.وي اکنون قزاقستان است.


  • يکشنبه 28 آبان 1385-0:0

    كاش بوديد و ميديديد كه چگونه مدعيان لساني حمايت از صادرات چه سنگ تمامي براي برپائي نمايشگاه گذاشته بودند.هم اينقدر شايد كافي باشه تا بدونيد دريغ از حتي يك پارچه نوشته بعنوان معرفي نمايشگاه در اين شهر دو ميليون نفري و ....


    ©2013 APG.ir