تعداد بازدید: 3442

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 تير 1383-0:0

وزير کشور :مقداد نجف نژاد نماينده نيست

وزير کشور در خصوص نتيجه انتخابات در حوزه انتخابيه بابلسرگفت : مقداد نجف نژاد قطعا"نماينده نيست .نجف نژاد درپي تغيير نتيجه انتخابات از سوى شوراى نگهبان و اعلام
بعنوان منتخب مردم و ناآرامي در بابلسر استعفا کرده بود.
عبدالواحد موسوى لارى بعداز ظهر روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران
پارلماني در مجلس ،اين مطلب را بيان کرد.


    ©2013 APG.ir