تعداد بازدید: 2765

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 30 آبان 1385-0:0

و آن يار عزيز مي آيد!

پيشواز روزنامه"کيهان" از سفر قريب الوقوع رييس جمهوري به مازندران.


در آستانه سفر احمدي نژاد به مازندران،روزنامه کيهان با يادداشتي احساسي که چيزي جز افزايش مطالبات غير واقعي مردم ارزش ديگري ندارد،به استقبال اين سفر رفته است."جان گرفتن خيزش عدالت خواهي در سواحل خزر"،"شتاب جريان خدومي احسن و اكمل مردان و زنان خطه شمال"،"تحقق حقوق به تاراج رفته ديار سبز طبرستان"و... بخشي از ابراز ارادت نويسنده اين يادداشت است.تجربه سفر رياست جمهوري پيشين نشان مي دهد که افزايش غيرواقعي مطالبات مردم(از طريق رسانه ها) چيزي جز ايجاد سرخوردگي و ياس در مردم،فايده ديگري ندارد.نبايد تصور کرد که تنهابا يک سفرسه روزه ، تمام مشکلات اقتصادي  وعمراني ريشه دار وچندين ساله  استان حل مي شود.يادداشت مذکور در پي آمده است:

 

خبر آن قدر مسرت بخش است كه به باورمان، بهاري ديگر را در سرزمين بهاران ندا مي دهد. خبري كه زنان و مردان مازني را سرشار از شوق و شور كرد. خبري كه در كودكان و كهنسالان ديارمان تبسم عميقي را به وجود آورد.
آري او مي آيد. او كه نشاني رئيس جمهور شهيدمان در عصر حاضر است مي آيد تا دست محبت خويش را در دستان پرقوت رزمندگان ديار شهيدان، كشوري و شيرودي قرار دهد. او كه در تبعيت از مرجعيت و ولايت گوي سبقت و سرعت را از ديگران ربوده مي آيد تا از عزم يارانش در جهت تقليل آلام مردان ديار كوهستاني و ايازي سخن بگويد.

 او كه تخصص و تعهد را توأمان مي خواهد مي آيد تا به نخبگان ديار نخبه پرور مژده مساعدت و مصاحبت دهد. او كه عدالت خواهي را آرمان خود مي داند مي آيد تا خيزش عدالت خواهي در سواحل خزر جاني دوباره گيرد. او كه خدمت به بندگان خدا را افتخار خود مي داند مي آيد تا جريان خدومي احسن و اكمل مردان و زنان خطه شمال شتابي ويژه يابد. او كه دفاع از حقوق مسلم ملل مظلوم و محروم را سند حقانيت خود مي بيند مي آيد تا حقوق بعضاً به تاراج رفته ديار سبز طبرستان را محقق كند.

 او كه مراقبت و مواظبت از بيت المال را در سيره مديريتي خويش حتمي و قطعي مي داند مي آيد تا به متجاوزان و متجاسران به بيت المال مسلمين كه ممكن است در پستوهاي بيوت عنكبوتي خويش خزيده اند هشداري جديد و جدي بدهد. آري او مي آيد. دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور مردمي و مكتبي ملت مسلمان ايران به سرزمين عارفان و عاشقان قدم مي نهد. سرزميني كه تبعيت محض از امامت و ولايت را در پيشاني خود به يادگار دارد. مردمي با كوله باري از رنج و گنج، رنجي كه محصول سكوت معني دار او در برابر ناملايمات و بي مهري هاست. گنجي كه حاصل اراده ديني و اطاعت ولايي اوست. اميد آن كه به مثل ديگر سفرهاي استاني، سفر فعلي اين عزيز و ياران خستگي ناپذيرش آثاري جاودان در پي داشته باشد.    ©2013 APG.ir