تعداد بازدید: 3865

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 29 تير 1383-0:0

درانتخابات کمیته مربیان کشتی مازندران: عسگری محمدیان بیشترین رای را آورد

عسگری محمدیان دارنده 3 مدال نقره کشتی المپیک و جهان بیشترین رای را در انتخابات کمیته مربیان استان مازندران، به خود اختصاص داد.


درمراسم انتخاب اعضای کمیته مربیان کشتی استان مازندران که صبح امروز در خانه کشتی ساری برگزارشد، عسگری محمدیان قهرمان پرآوزاده مازندرانی با کسب 18رای بیشترین آراء را به خود اختصاص داد. فرامرزبوداغی با 14 رای، شعبان تات پوروحمید رضا رضازاده هرکدام با 8 رای، سعید شیرزاد، محمدحسین رباغی والحاق سالاری فرهرکدام با 7 رای اعضای جدید کمیته مربیان کشتی مازندران را تشکیل می دهند. گفتنی است سبحان روحی پیشکسوت کشتی مازندران نیزدرانتخابات صبح امروزکمیته مربیان مازندران به عنوان عضوافتخاری کمیته مربیان معرفی شد.


    ©2013 APG.ir