تعداد بازدید: 3218

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 30 تير 1383-0:0

رئيس حوزه گردشگري استان مازندران:اقتصاد منطقه مازندران با بحراني جدي روبرو است

به دليل عدم بازگشايي و امنيت جاده هاي استان مازندران اقتصاد منطقه با بحراني جدي مواجه شده است.


اسحاقي رئيس حوزه گردشگري استان مازندران گفت:با وجود وعده هايي كه مسئولين وزارت راه و ترابري در خصوص بازگشايي جاده هاي آسيب ديده پس از وقوع زلزله طي 15 روز داده بودند،اما جاده چالوس-كرچ همچنان بسته است كه اين عمل موجب كاهش مسافران ورودي به استان و درنتيجه بيكاري و ركورد اقتصادي شده است. وي تصريح كرد: شهرهاي كلاردشت و رامسر كه عمدتا در فصل تابستان با ورود گستره گردشگران داخلي و خارجي مواجه بودند و از مناطق مهم گردشگري استان به شمار مي آيند به دليل كاهش ورود گردشگران در وضعيت بسيار بدي قرار دارند و هتلها و واحدهاي اقامتي و پذيرايي نيز در ركورد كامل هستند. اسحاقي در ادامه اظهار داشت: با توجه به موقعيت مازندران و توريست پذير بودن اين استان و فعاليت هاي اقتصادي وتجاري مرتبط با صنعت گردشگري در منطقه, ايجاب مي كند كه مسئولين استان و وزارت راه و ترابري با توجه به وضعيت در حال بحران هر چه سريعتر اقدام به بازگشايي جاده هاي مرتبط با اين استان نمايند.


    ©2013 APG.ir