تعداد بازدید: 6686

توصیه به دیگران 0

شنبه 2 آبان 1394-15:2

محرم در درون کلا

در درون کلای شرقی و غربی بابل، مهمانان به هر خانه روستا که بروند، درش به روی آن ها باز است و حتی بدون این که صاحب خانه را بشناسند، پذیرایی می شوند.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، رضا شریعتی: درونکلای شرقی وغربی دو روستا در شهرستان بابل هستند که در بخش بابلکنار قرار دارند.

از رسوم جالب این دو محل در روزهای تاسوعا و عاشورا، پذیرایی ناهار از عزاداران در منازل اهالی است.

مهمانان به هر خانه روستا که بروند، درش به روی آن ها باز است و حتی بدون این که صاحب خانه را بشناسند، پذیرایی می شوند.

از دیرباز درون کلای غربی روز تاسوعا و درون کلای شرقی روز عاشورا میزبان مردم هستند و طعام می دهند.

 از دیگر رسوم جالب این دو محل برگزاری تعزیه در مراسم شام غریبان است.    ©2013 APG.ir