تعداد بازدید: 2963

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 18 آبان 1394-13:31

ارتباط دانشگاه و صنعت، ضرورت توسعه مازندران

گزارشي از هم انديشي دانشگاه و صنعت در آمل با سخنراني مشاور پارك علم و فناوري مازندران / مریم پروین گفت: پارك علم و فناوري مازندران و مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان استان در ايجاد اشتغال و كارآفريني با حداقل امكانات و منابع مالي و هزينه اي، نقش قابل توجهی دارند.


مازندنومه، سرویس اجتماعی: مريم پروين مدرس دانشگاه و مشاور امور بانوان پارك علم و فناوري مازندران در نشست هم انديشي دانشگاه و صنعت که در محل دفتر انجمن حفظ و توسعه ي حقوق شهروندي مازندران در آمل برگزار شد، طي سخنانی به آسيب شناسي وضعيت موجود در نسبت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با صنعت در مازندران و تشريح بعضي ازچالشهاي پيش رو و راهبردهاي برون رفت از آن پرداخت. فرازهای مهم سخنرانی این مدرس دانشگاه در زیر آمده است:

- نقش مهم پيوند دانشگاه با صنعت، نگرش سنتي دانشگاه ها در محدوده توليد علم بدون توجه به ضرورت تبديل علم به ايده و فناوري و توليد محصول و عرضه آن به بازار و توليد ثروت و ارزش افزوده ناشي از آن در جامعه، يكي از اساسي ترين مشكلات توسعه اي كشور و استان است.

-دانشگاه هاي جوامع توسعه يافته در تكامل از نسل اول دانشگاه هاي آموزش محور به نسل دوم دانشگاه هاي پژوهش محور و نسل سوم دانشگاه هاي كارآفرين، فرايند تحول توسعه گرايانه را طی می کنند. فرانگري دانشگاه ها براي خروج از تنگنا و محدوده صرف توليد علم، نیز  نزديكي دانشگاه ها به صنعت و بازار و توجه به حلقه هاي مفقوده اين پيوند و همگرايي و هم افزايي ميان دانشگاه و صنعت یک ضرورت است.

-با توجه به اهميت  توسعه اي اقتصاد دانش بنيان و نقش آن در تحقق منويات مقام معظم رهبري و دولت تدبير و اميد در راستاي اقتصاد مقاومتي، حمايت از مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان يك ضرورت است.

- مسوولان ، دانشگاه ها و صنعت استان براي راه اندازي مراكز رشد در دانشگاه ها و مراكز رشد فعال در پارك علم و فناوري مازندران و نيز ايجاد و توسعه و گسترش واحدهاي تحقيق و توسعه در كارخانجات و واحدهاي صنعتي فعال در مازندران با پویاتر شوند.
- پارك علم و فناوري مازندران و مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان استان در ايجاد اشتغال و كارآفريني با حداقل امكانات و منابع مالي و هزينه اي، نقش قابل توجهی دارند و دستاوردهاي مراكز رشد و فناوري در مازندران موجب تحقق ضرورت بهره وري اقتصادي در استان است. - افزايش حمايت ها و تسهيل گري نهادهاي حاكميتي از اين مراكز و فعاليت ها هم ضرورت دارد.

-پژوهش هاي بنيادي و نظري، اولويت هدايت پژوهش ها با رويكرد كاربردي و توسعه اي در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي مازندران گامي مهم در تسهيل و تسريع فرايند توسعه اي مازندران است.


  • سه شنبه 19 آبان 1394-15:41

    تا هنگامی که همانند جوامع توسعه یافته، صاحبان صنایع؛ ایجاد کننده و حامی دانشگاه ها نباشند و بر این اساس ضمن برخورداری از تخفیف های مالیاتی، نیروی کار متخصص و مورد نیاز صنایع را تربیت نکنند، پیوند بین دانشگاه و صنعت، در حد شعار و نمایش باقی خواهد ماند. نمونه بارز آن ایجاد دفاتر ارتباط بین صنعت و دانشگاه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بود که راه به جایی نبرد!
    به قول بزرگواری؛ جوامع توسعه یافته، محصول انسان های توسعه یافته است که متاسفانه مدیران دانشگاه ها و نیز مدیران صنایع ما کمتر از چنین ویژگی برخوردارند.


    ©2013 APG.ir