تعداد بازدید: 2948

توصیه به دیگران 3

جمعه 30 بهمن 1394-11:14

سید عبدالله حسینی یا عزت الله یوسفیان!

حامیان دولت تدبیر و امید از چه کسی در آمل حمایت خواهند کرد؟

به رغم مواضع پیشین شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل در اتخاذ استراتژی عبور از یوسفیان، با توجه به تغییر شرایط ناشی از حذف نامزدهای حداکثری مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و ضرورت حمایت از نامزد حداقلی نزدیکتر به دولت تدبیر و امید، به نظر نمی رسد شورای هماهنگی اصلاح طلبان بخواهد شتابزده به اتخاذ مواضعی اقدام کند که منطبق بر مصالح دولت تدبیر و امید و شهرستان و مردم آمل نباشد.


 مازندنومه؛ سرویس سیاسی، زهرا امیدی: در شرایطی که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حامی دولت تدبیر و امید با حذف چهره های شاخص خود سید محمد رضوی، یوسف شکری مرزنگو و به ویژه مریم پروین از عرصه رقابت های انتخاباتی مجلس دهم در آمل روبرو شده اند، بهترین گزینه پیش روی آنان استراتژی حمایت از یک نامزد اصولگرای میانه رو و نزدیکتر به دولت تدبیر و امید است.

از سوی دیگر برای نامزدهای اصولگرای میانه رو نیز بسیار اهمیت دارد و تعیین کننده خواهد بود که در رقابت میان اصولگرایان، تا چه اندازه بتوانند بخش بیشتری از حمایت و آرای نامزدهای رد صلاحیت شده و پایگاه اجتماعی و حامیان اصلاح طلب و اعتدالگرای  آنان برخوردار شوند.

البته هرگونه تعامل حامیان دولت تدبیر و امید با نامزدهای اصولگرایان میانه رو مشروط و موکول به حضور نیافتن یک نامزد اصلاح طلب و اعتدالگرا در آمل است. احتمالی که در صورت تحقق آن از طریق امکان تایید صلاحیت هر یک از سه گانه پروین و شکری و رضوی در حتی واپسین روزهای تبلیغات انتخاباتی، می تواند همه نامزدهای اصولگرا را با چالش جدی روبرو سازد.

در شرایط کنونی و با فرض حضور نیافتن نامزدهای اصلاح طلب و اعتدالگرا، اصولگرایانی چون رضا حاجی پور و سید ضیاالدین کاظمی دینان از شانس کمتری برای حمایت حامیان دولت تدبیر و امید برخوردارند.

حاجی پور از اصولگرایانی است که فاصله او از دولت تدبیر و امید و پیوستگی اش با جریان های اصولگرایی آن قدر زیاد است که در انتخابات مجلس نهم در آمل، مورد حمایت قاطع جبهه پایداری بوده است.

سید ضیاالدین کاظمی دینان نیز همانند حاجی پور از فاصله زیادی با دولت تدبیر و امید برخوردار است، اما سید عبدالله حسینی از یکسو و عزت الله یوسفیان ملا از سوی دیگر از اصولگرایان میانه رویی هستند که هم تلاش بیشتری از خود برای جلب حمایت حامیان دولت تدبیر و امید نشان می دهند و هم به طور نسبی در مقایسه با دیگر رقبای اصولگرای خود از شانس بیشتری برای حمایت بخشی از حامیان دولت تدبیر و امید برخوردارند.

جلب حمایتی که بیش و پیش از هر چیزی به ایجاد اطمینان نسبی در میان حامیان دولت تدبیر و امید در آمل در نزدیکی نسبی و بیشتر حسینی یا یوسفیان به دولت تدبیر و امید وابسته است.

حامیان ستادی حسینی می کوشند تا با استناد به پست مشاوره ای او در نهاد ریاست جمهوری و کتابخانه ملی در دولت تدبیر و امید، اعتماد و همکاری بخش هایی از حامیان دولت تدبیر و امید و به ویژه چهره های شاخص آنان در آمل را به دست آورند.

تلاش حامیان حسینی با این چالش روبروست که نامزد مورد حمایت آنان به زعم منتقدانش و به استناد کارنامه مدیریتی حسینی در دولت احمدی نژاد، نزدیکی فراوانی میان او با احمدی نژاد و رحیم مشایی وجود داشت. حسینی در دولت احمدی نژاد سفیر تام الاختیار او در بلاروس بود که از بزرگترین ستایشگران سیاست خارجی احمدی نژاد محسوب شده و به عنوان سفیر نمونه احمدی نژاد نیز برگزیده و قدردانی شد.

از سوی دیگر بسیاری از منتقدان یوسفیان ملا به رغم انتقاد به بعضی از عملکرد او به ویژه در حوزه عزل و نصب های مدیران اجرایی در آمل، هم  توانمندی های او را در جایگاه یک نماینده کارآمد بیشتر از حسینی دانسته و هم معتقدند که یوسفیان ملا از معدود نمایندگان مازندران است که به رغم برخی انتقادهای او از بعضی از سیاست ها و عملکرد دولت تدبیر و امید، در بسیاری از موارد نیز نقش موثر و مهمی در حمایت از دولت کنونی به ویژه در جلوگیری از استیضاح چند وزیر دولت تدبیر و امید و نیز تصویب برجام در مجلس داشته است.

بدون تردید هرگونه تصمیم گیری جریان حامیان دولت تدبیر در حمایت یا حمایت نکردن از نامزدهای اصولگرا به ویژه ترجیح و انتخاب حسینی یا یوسفیان به عنوان گزینه مقدور و حداقلی در شرایط نبود یک نامزد اصلاح طلب و اعتدالگرای مطلوب و حداکثری، نقش مهم و حتی تعیین کتنده ای را در سرنوشت انتخاباتی مجلس دهم و اصولگرایان میانه رو بازی خواهد کرد.

در این میان به نظر می رسد به اجماع رسیدن حامیان دولت تدبیر و امید بر روی یک گزینه از دو گزینه حسینی و یوسفیان دشوار و بلکه ناممکن باشد، به همین سبب با توجه به تلاش دو نامزد و رقیب اصولگرای خواهان جلب حمایت حامیان دولت تدبیر و امید، یعنی سید عبدالله حسینی و عزت الله یوسفیان بسیار با اهمیت خواهد بود که بتوانند سهم بیشتری از آرای حامیان دولت تدبیر و امید را به خود اختصاص دهند.

اما از سوی دیگر حامیان دولت تدبیر و امید را  می توان به  تشکل های سیاسی , جهره های شاخص حامیان دولت تدبیر و امید و نیز نامزدهای رد صلاحیت شده منسوب به دولت تدبیر و امید تقسیم کرد.

در میان نامزدهای سه گانه رد صلاحیت شده به ویژه مواضع و نقش مریم پروین به سبب پایگاه اجتماعی نسبی بالای این فعال مدنی و از مسوولین بلند پایه ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در آمل و مازندران و نیز با درجات کمتری نقش و مواضع سید محمد رضوی و یوسف شکری مرزنگو و جلب حمایت آنان از سوی هریک از دو رقیب اصولگرای میانه رو یعنی حسینی و یوسفیان در موفقیت و پیروزی انتخاباتی بسیار اهمیت دارد.

همچنین تشکل سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل و نیز دیگر تشکل های سیاسی همسو با دولت تدبیر و امید در استان و کشور و ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در آمل نیز با درجات متفاوتی در چگونگی موقعیت انتخاباتی و پیروزی یا شکست انتخاباتی حسینی و یوسفیان با اهمیت تلقی می شود.

به رغم مواضع پیشین شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل در اتخاذ استراتژی عبور از یوسفیان، با توجه به تغییر شرایط ناشی از حذف نامزدهای حداکثری مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و ضرورت حمایت از نامزد حداقلی نزدیکتر به دولت تدبیر و امید، به نظر نمی رسد شورای هماهنگی بخواهد شتابزده به اتخاذ مواضعی اقدام کند که منطبق بر مصالح دولت تدبیر و امید و شهرستان و مردم آمل نباشد که چنین شتابزدگی از سوی شورای هماهنگی اصلاح طلبان در عبور از یوسفیان می تواند بیشتر به منافع  طلبی های  این شورا بدون توجه به مصالح دولت تدبیر و امید و منافع شهرستان و مردم امل تعبیر شود.

  از سوی دیگر این مهم را نمی توان نادیده گرفت که نقش ستاد انتخاباتی دکتر روحانی به عنوان برند حامیان دولت تدبیر و امید در آمل حتی اگر شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل به سبب برخی اختلاف نظرهای میان آنان با آجدانی -چهره شاخص این ستاد در آمل و مازندران- قایل به این نقش و اهمیت آن نباشند، آن قدر برای موفقیت حسینی و یوسفیان با اهمیت باشد که نخواهند و نتوانند از کنار آن بی اعتنا عبور کنند. به ویژه آن که نقش و جایگاه لطف الله آجدانی به عنوان رییس این ستاد در آمل و سخنگویی او در شورای مرکزی کانون تدبیر و امید مازندران در دفاع از دولت تدبیر و امید بیش از دیگر تشکل ها و فعالان سیاسی و به ویژه چهره های شاخص شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل، بر حامیان دولت تدبیر و امید در آمل و کشور پوشیده نیست. تا جایی که بخش مهمی از جبهه و تشکل های سیاسی حامی دولت تدبیر و امید در کشور و استان هم اکنون در تصمیم گیری خود برای معرفی نامزد نهایی خود در آمل خود را به جلب نظر مساعد او بی نیاز نمی دانند.

 اما برای پیش بینی مواضع قطعی حامیان دولت تدبیر و امید از طیف های مختلف تشکل ها و نامزدها وچهره های شاخص آنان در انتخاب یکی از دو گزینه حسینی و یوسفیان و یا برگزیدن راه سوم و چگونگی آرایش سیاسی طیف های مختلف حامیان دولت در آمل در تقابل یا تعامل با هر یک از نامزدهای اصولگرای خواهان  برخورداری از حمایت حامیان دولت تدبیر و امید زود است.

بدون تردید بخش مهمی از چگونگی مواضع طیف های مختلف حامیان دولت تدبیر و امید و نامزدهای رد صلاحیت شده آنان، به چگونگی اتخاذ مواضع و میزان تلاش سید عبدالله حسینی و عزت الله یوسفیان و یا هر نامزد اصولگرای دیگری که خواهان برخورداری از حمایت حامیان دولت است به اثبات همسویی خود با مطالبات حامیان دولت تدبیر و امید و میزان تلاش شان برای تحقق  خواسته های تشکل ها و چهره های شاخص جریان حامی دولت تدبیر و امید در آمل بستگی دارد. 

شمارش معکوس برای جلب حمایت حامیان دولت تدبیر و امید آغاز شده است. آغازی که می تواند برای هر نامزدی که قادر به برخورداری از سهم بیشتری از آرای حامیان دولت تدبیر و امید نشود، پایان تلخی را در هفتم اسفند به همراه داشته باشد.

     ©2013 APG.ir