تعداد بازدید: 3271

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 17 خرداد 1395-8:20

چینش نمایندگان مازندران در کمیسیون های مجلس دهم؛

8 نماینده در 4 کمیسیون، 3 کمیسیون بدون متقاضی!

در حالی که  8 نماینده مازندرانی متقاضی چهار کمیسیون مجلس دهم شده اند، نام هیچ نماینده ای از مازندران در 3 کمیسیون دیده نمی شود.


 مازندنومه، سرویس سیاسی: شعبه‌هاي پانزده گانه مجلس شوراي اسلامي، گزارش اوليه خود درباره اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس را تهيه و تدوين كرد. بر اين اساس بيشترين تعداد متقاضيان براي كميسيون‌هاي امنيت ملي وسياست خارجي با ۳۸ متقاضي، كميسيون صنايع و معادن با ۳۲ متقاضي، كميسيون برنامه و بودجه با ۳۱ متقاضي بوده و كمترين متقاضيان براي كميسيون‌هاي شوراها و قضايي هر كدام با سه متقاضي و فرهنگي با ۴ متقاضي بوده است.

وضعیت نماینده های مازندران در کمیسیون ها

در كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري، قاسم احمدي لاشكي -نماینده چالوس و نوشهر- که دیروز به مدت 6 ماه دبیر مجمع نمایندگان مازندران هم شد، هم چون دوره پیشین عضویت دارد. در این کمیسیون چهره های شاخصی مانند محمدرضا عارف، محمد مهدی زاهدی و علی مطهری نیز متقاضی عضویت هستند.

در كميسيون اجتماعي جایی که چهره هایی چون عليرضا محجوب، عبدالرضا مصري و سهيلا جلودارزاده متقاضی شده اند، هیچ نماینده مازندرانی تقاضای عضویت نداشته است.

در كميسيون اقتصادی مجلس دهم علی اسماعیلی-نماینده نور و محمودآباد- در کنار نفراتی مثل محمود بهمني و ‌الياس حضرتي  نام نویسی کرده است.

در شلوغ ترین کمیسیون یعنی كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در کنار افرادی چون كاظم جلالي، مصطفي كواكبيان، علي اردشير لاريجاني وعلاءالدين بروجردي دو نمانده مازندرانی یعنی ولی الله نانوا کناری -نماینده بابلسر- و علی نجفی -نماینده بابل- هم متقاضی عضویت شده اند.

دركميسيون انرژي علی ادیانی راد -نماینده قائم شهر و سوادکوه- متقاضی عضویت شده است و  نام عزت الله یوسفیان ملا -نماینده آمل- در کنار نام هایی چون محمدرضا تابش، حميدرضا حاجي بابايي و محمد مهدي مفتح در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم دیده می شود.

در كميسيون بهداشت و درمان و كميسيون شوراها و امور داخلي كشور هیچ مازندرانی حضور ندارد، اما در  كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم دو نماینده مازندران یعنی علی اصغر یوسف نژاد -نماینده ساری و میاندورود- و عبدالله رضیان -نماینده قائم شهر و سوادکوه و جویبار- متقاضی شده اند. در این کمیسیون نام های عبدالرضا هاشم زايي و نادر قاضي‌پور هم دیده می شود.

برای كميسيون عمران مجلس دو نماینده مازندرانی یعنی حسین نیازآذری- نماینده بابل- که دوره پیشین در کمیسیون کشاورزی عضویت داشت و محمد دامادی -نماینده ساری و میاندورود- همانند دوره قبل متقاضی شده اند، ولی در کمیسیون های فرهنگی، اصل نود و نیز قضایی و حقوقی مازندران نماینده ای ندارد.

در كميسيون كشاورزي و آب و منابع طبيعي شمس‌ا... شريعت نژاد -نماینده رامسر و تنکابن- و علي محمد شاعري- نماینده بهشهر و نکا- متقاضی عضویت هستند.

جمع بندی:

کمیسون هایی که از مازندران دو نماینده متقاضی شده اند: 1-كشاورزي و آب و منابع طبيعي، 2-عمران، 3-صنايع و معادن، 4-امنيت ملي و سياست خارجي

کمیسون هایی که از مازندران یک نماینده متقاضی شده است: 1-انرژی، 2-برنامه و بودجه و محاسبات، 3-اقتصادی، 4-آموزش، تحقيقات و فناوري

کمیسون هایی که هیچ نماینده مازندرانی متقاضی نشده است: 1-بهداشت و درمان، 2-شوراها و امور داخلي كشور، 3-اجتماعی

گفتنی است مازندران 12 نماینده در مجلس دهم دارد.    ©2013 APG.ir