تعداد بازدید: 2231

توصیه به دیگران 1

شنبه 23 دی 1385-0:0

طلاي سفيد!

هفته نامه محلي طلاي سبز در اعتراض به قطعنامه شوراي امنيت،يك صفحه از شماره اخير خود را سفيدچاپ کرد.


 هفته‌نامه طلاي سبز مازندران در هشتاد و يكمين شماره خود باسفيد چاپ كردن يك صفحه، به صدور قطعنامه شوراي امنيت اعتراض كرد.

 اين نشريه كه 3سال از انتشارش مي گذرد، علاوه بر اعتراض به اين قطع نامه،از خوانندگان خود خواسته است تا تا پايان دي ماه نظرات شان را براي درج درنشريه بفرستند. فرستنده خبر: (talaiesabz@yahoo.com)

خبر farsnews را در اين زمينه اين جا بخوانيد:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510210013


  • ناهيد نيازيانپاسخ به این دیدگاه 0 0
    شنبه 23 دی 1385-0:0

    كاربسيار ارزشمند بوده به نظر من همه روزنامه ها و هفته نامه بايد در خصوص مسائل ملي اينگونه عمل كنند..ومدير مسوول شايسته تقدير است به عنوان اولين نفر واولين حركت مطبوعاتي.


    ©2013 APG.ir