تعداد بازدید: 2144

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 24 دی 1385-0:0

دستاورد بزرگ

استاندار مازندران گفت: مصوبات دولت در مازندران دستاورد هاى بزرگى خواهد داشت.


ابوطالب شفقت گفت: بعضى ها مصوبات دولت در استانها را غير کار شناسى مى دانند که اين مسئله با توجه به اختصاص 600 نفر ساعت براى مصوبات دولت در مازندران تعبير درستى نيست.

وى با بيان اينکه براى تمامى مصوبات در رده هاى شهرستانى و استانى فکر شده است اظهار داشت: سفر هاى استانى هيات دولت هيچ نکته منفى ندارد. و دستاوردهاى آن به مرور زمان در جامعه نمايان مى شود.

شفقت افزايش سطح توقعات مردم را از ديد بعضى رسانه ها به عنوان بار منفى سفر هاى هيات دولت مطرح و افزود: توقع مردم بر اساس نيازشان است و اين نياز ها بايد در چهار چوب برنامه هاى دولت برطرف شود.

وى در همين ارتباط تصريح کرد: فضاى ارتباط مردم و مسئولان بيشتر از گذشته شده و اين تعامل صميمانه باعث مى شود که مردم نياز هاى خود را مستقيم به گوش مسئولان برسانند.

نماينده عالى دولت نهم در استان با بيان اينکه بايد براى رفع نياز هاى مردم کار هاى فراوانى صورت گيرد تصريح کرد: به عنوان خدمتگذار و مجرى برنامه هاى دولت نياز هاى اساسى مردم در استان را سازماندهي، اولويت بندى و براى رفع آن در حد امکانات و اعتبارات اقدام مى کنيم.(aryanews)



    ©2013 APG.ir