تعداد بازدید: 2579

توصیه به دیگران 0

سه شنبه 26 مرداد 1395-15:46

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

دولت روحانی موفق ترین دولت جمهوری اسلامی است

علی قاسمی: دولت تدبیر و امید، موفق ترین دولت جمهوری اسلامی است/ بیش از 230 پروژه نیمه تمام، تحویل رییس دولت تدبیر و امید شد و بسیاری از پروژه ها را در اماکنی احداث کردند که هنوز هم توجیهی برای آن پروژه وجود ندارد/ در مازندران بیش از 106 هزار نیروی انسانی مازاد داشتیم. در حال حاضر، نیروی مازاد ما به حدود 40 هزار ساعت رسید و توانستیم 65 هزار ساعت از هدررفت نیروی انسانی جلوگیری کنیم.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، کلثوم فلاحی:علی قاسمی در نشست خبری با اشاره به اینکه دولت در شرایطی کشور را تحویل گرفت که کشور در حوزه های گوناگون مدیریتی دچار چالش های جدی بود، گفت: مطلع هستید که کشور در اقتصاد، فرهنگ عمومی، سیاست خارجی، وضعیت داخلی و ... چه موقعیتی داشت. شاید آن موقعیت در نگاه عامیانه قابل توجیه بود اما اگر دولت آن شرایط را ادامه می داد و برجام اتفاق نمی افتاد اکنون کشور در چه وضعیتی بود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به این که اگر دولت بسیاری از برنامه ها را متوقف نمی کرد و مدیران دولت، متحمل سختی نمی شدند امروز کشور ما در شرایطی بحرانی بود، تصریح کرد: گاهی جلوگیری از شکست ها، موفقیت است.

قاسمی با بیان اینکه ادعا می کنم دولت تدبیر و امید، موفق ترین دولت جمهوری اسلامی است، ادامه داد: در قضاوت یک سیستم اگر همه ابعاد را با آگاهی بررسی کنیم می توانیم قضاوت درستی داشته باشیم و ما مساله را پدیدارشناسانه بررسی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه تقاضا داریم بررسی واقعی نسبت به دولت و کابینه صورت گیرد، خاطرنشان کرد: دولت، چالش هایی را بررسی کرد که شاید در گذشته فرصت پرداختن به این چالش ها نبود و مساله تلقی نمی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با یادآوری این که بیش از 230 پروژه نیمه تمام، تحویل رییس دولت تدبیر و امید شد، ادامه داد: بسیاری از پروژه ها را در اماکنی احداث کردند که هنوز هم توجیهی برای آن پروژه وجود ندارد، اما امروز به این اینجا رسیدیم که هیچ پروژه ای بدون مطالعه انجام نشود. پروژه باید به لحاظ علمی و شاخص های دانش آموزی و جمعیت ساکن، برآورد شود.

این مسئول با بیان اینکه ساماندهی نیروی انسانی اصلی ترین مساله در آموزش و پرورش است، افزود: در مازندران بیش از 106 هزار نیروی انسانی مازاد داشتیم. در حال حاضر، نیروی مازاد ما به حدود 40 هزار ساعت رسید و توانستیم 65 هزار ساعت از هدررفت نیروی انسانی جلوگیری کنیم.

قاسمی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت در مدارس دولتی کمتر از 15 درصد بود، گفت: اکنون میانگین مشارکت در مدارس غیردولتی 10 درصد در کشور و در مازندران 21 درصد است.

وی تصریح کرد: 10 مدرسه تک دانش آموز و بیش از 6 مدرسه زیر 7 دانش آموز و 123 مدرسه 10 دانش آموز در استان داریم.©2013 APG.ir